Author

Egyetem és a város

IRODALOM

Acs, Z., Anselin, L. & Varga, A. (2000) Geographic and sectoral characteristics ofacademic knowledge externalities. Papers in Regional Science, vol. 79. pp. 435–445.

Arbo, P. & P. Benneworth (2007) Understanding the Regional Contributionof Higher Education Institutions: A Literature Review. OECD Education Working Papers, No. 9. OECD Publishing.

Bajmócy Z. (2007) A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben. PhD dolgozat Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged.

Bajmócy, Z. & Lukovics, M. (2009) Subregional Economic and Innovation Contribution of Hungarian Universities, in: Bajmóczy, Z. & Lengyel, I. (eds.) Regional Competitiveness, Innovation and Environment. pp. 142–161. JATE Press: Szeged.

Carayannis, E.G. & Campbell, D.F.J. (2009) ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, vol. 46. No. 3–4. pp. 201 – 234.

Etzkowitz, H. (1983) Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science. Minerva, vol. 21. No. 2–3. pp. 198–233.

Florida, R. (1999) The role of the university: leveraging talent, not technology. Issues in Science and Technology, vol. 15. No. 4 pp. 67–73.

Gál Z (2014) A felsőoktatás területi szerkezetének változásai. EDUCATIO, vol. 23. No. 1. pp. 108–120.

Gál Z. (2005) Az egyetemek szerepe a regionális innovációs hálózatokban. In: Buzás N. (ed.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged. pp. 269–292.

Gál, Z. (2010) The role of research universities in regional innovation.: The case of Southern Transdanubia, Hungary. In: Longworth N. & Osborne M. (eds.) Perspectives on Learning Cities and Regions: Policy Practice and Participation. &. Leicester. pp. 84–106.

Gál, Z. & Csonka, L. (2007) Specific analysis on the regional dimension of investment in research – case study report and database on the South Transdanubian region (Hungary). ERAWATCH, Brussels.

Gál, Z. & Zsibók, Zs. (2012) Regional engagement of mid-range universities: Adopting European models and best practices in Hungary. AUDEM: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION AND DEMOCRACY, vol. 2. No. 1. pp. 94–120.

Gál, Z. & Ptáček, P. (2011) The role of mid-range universities in knowledge transfer: the case of non-metropolitan regions in Central Eastern Europe. European Planning Studies, forthcoming.

Goddard, J. B. & Chatterton, P. (2003) The response of universities to regional needs. In: Boekema, F., Kuypers, E. & Rutten, R. (eds.) Economic Geography of Higher Education: Knowledge, Infrastructure and Learning Regions. Routledge, London.

Gunasekara, C. S. (2004) The Third Role of Australian Universities in Human Capital Formation. Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 26. No. 3.pp. 329–343.

Henderson, D. & Thomas, M. (1999) Learning through strategy making: the RTP in Wales. In: Morgan, K. & Nauwelaers, C. (eds.), Regional Innovation Strategies: The Challenge for Less Favoured Regions. Jessica Kingsley: London.

Holland, B. A. (2001) Toward a definition and characterization of the engaged university. Metropolitan Universities, vol. 2. No. 3. pp. 20–9.

Hrubos I. (2001) Gazdálkodó egyetem – szolgáltató egyetem – vállalkozói egyetem. Társadalom és Gazdaság Közép- és Kelet Európában, vol. 23. No. 3–4. pp. 7–27.

Huggins, R. & Johnston, A. (2009) The economic and innovation contribution of universities: a regional perspective. Environment and Planning C: Government and Policy,  vol. 27. pp. 1088 – 1106.

Huggins, R. & Kitagawa, F. (2009) Devolution and Knowledge Transfer from Universities: Perspectives from Scotland and Wales. Discussion Paper: Impact of Higher Education Institutions on Regional Economies Initiative.

Lengyel B., Lukács E. & Solymári G. (2006) A külföldi érdekeltségű vállalkozások és az egyetemek kapcsolatai Győrött, Miskolcon és Szegeden. Tér és Társadalom, vol. 20. No. 4. pp. 127–144.

Lengyel I. (2007) Fejlesztési pólusok, mint a tudásalapú gazdaság kapuvárosai. Magyar Tudomány No. 6. pp. 749–758.

Lux, G. (2010) From Industrial Periphery to Cultural Capital? Restructuring and Institutionbuilding in Pécs. In: Suchacek, J. & Petersen, J. (eds.) Developments in Minor Cities: Institutions Matter. Technical University Press. Ostrava. pp. 103–119.

Pálné Kovács I. (2009) Régiók és fejlesztési koalíciók. Politikatudományi Szemle, vol. XVIII. No. 4. pp. 37–60.

Ptáček, P. (2009) The Role of Foreign Direct Investment (FDI) in Establishing of Knowledge Economy in the Czech Republic: The Case of Knowledge Intensive Business Services, In: Ziolo, Z. & Rachwal, T. (eds.) Problems in the Formation of Industrial Spatial Structures and their Surrounding. Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Krakow. vol. 14. pp. 22–30.

Rechnitzer J. & Smahó M. (eds. 2007) Unirégió — Egyetemek a határ menti együttműködésben. MTA RKK, Pécs-Győr.

Srinivas, S. & Viljamaa, K. (2008) Emergence of Economic Institutions: Analysing the Third Role of Universities in Turku, Finland. Regional Studies, vol. 42. No. 3. pp. 323–341.

Varga A. (2004) Az egyetemi kutatások regionális gazdasági hatásai a nemzetközi szakirodalom tükrében. Közgazdasági Szemle, No. 3. pp. 259–275.

Varga A. (ed. 2009) Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy. Edward Elgar Publishers.

Wright, M., Clarysse, B., Lockett A. & Knockaert, M. (2008) Mid-range universities’ linkages with industry: Knowledge types and the role of intermediaries. Research Policy, vol. 37. pp. 1205–1223.