Author

Közadatok és nyilvános adatbázisok: a hozzáférés kérdései

IRODALOM

DESSEWFFY T. & LÁNG L. (2015): Big Data és a társadalomtudományok véletlen találkozása a műtőasztalon. Replika, No. 92.

EURÓPAI UNIÓ (2001): Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV:l26053

EURÓPAI UNIÓ (2003): Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról (módosítva a 2013/37/EU irányelvvel). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003L0098-20130717

FEELEY, M. M. & SIMON, J. (1992): The New Penology. Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications. Criminology 30(4), pp. 449–474. http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1717&context=facpubs

FERGE S. (2007): Digitális közjavak. Eszmélet, No. 75. http://eszmelet.hu/ferge_sandor-digitalis-kozjavak/

GALAMBOSI A. (2008): A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső. In: Székely I. és Szabó M. D. (szerk.) Szabad adatok, védett adatok 2. Információs Társadalomért Alapítvány, Budapest. pp. 121–152.

LESSIG, L. (1999): Code and other laws of cyberspace. New York, Basic Books.

LOADER, I., & WALKER, N. (2007): Civilizing security. Cambridge University Press, Cambridge.

MAJTÉNYI L. (szerk.) (1998): Az adatvédelmi biztos beszámolója 1997. Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest.

http://abi.atlatszo.hu/index201.php?menu=beszamolo1997

MAJTÉNYI L. (szerk.) (1999): Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest. http://abi.atlatszo.hu/index201.php?menu=beszamolo1998

MAJTÉNYI L. (2006): Az információs szabadságok., CompLex Kiadó, Budapest.

MAJTÉNYI L., MOLNÁR P., PETRI L. Á. & SZABÓ M. D. (szerk.) (2005): Az elektronikus információszabadság. Eötvös Károly Intézet, Budapest.

PÉTERFALVI, A. (2005): Az adatvédelmi biztos beszámolója 2004. Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest.

RAAB, C., JONES, R. & SZEKELY, I. (2015): Megfigyelés és reziliencia elméletben és gyakorlatban. Replika 94, pp. 63-93.

RÁTAI B. & SZEMES B. (2008): Szellemi közjavak: a nyílt forrású szellemi alkotások jövője. Információs Társadalom, vol.VIII. No. 1.  pp. 35–44. http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2008_1/2008_1_ratai_balazs_szemes_balazs.pdf

SZÉKELY I. (2015): Az adatmentes zónák szükségessége és esélye. Helytelen reflexió Dessewffy Tibor és Láng László írására. Replika, No.92.

WATSON, H. & WRIGHT, D. (szerk.) (2013): Report on Existing Surveys. Deliverable 7.1, PRISMS Project. http://prismsproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/PRISMS-D7-1-Report-on-existing-surveys.pdf