Nemzetközi tudásszintmérés – hazai oktatáspolitika

IRODALOM

A hazai I/nternational Association for the/ E/valuation of Educational/ A/chievement/-vizsgálat eredményeiből (1973). - BÁTHORY, Z.: Bevezető. - BÁTHORY Z.: Tanulási eredmények. – BALLÉR E.: Tanulói attitűdök vizsgálata. - KÁDÁRNÉ FÜLÖP J.: Néhány tanulói környezeti változó összefüggése a tanulás eredményességével. - KOZMA T.: Az iskolai szervezet „emberi tényezői”. - FALUS I.: A pedagógusok helyzete, szerepe és tevékenysége. In: Pedagógiai Szemle. Vol.23. pp.631-694..

BALÁZSI, I., OSTORICS, L., SZALAY, B., SZEPESI I. & VADÁSZ, Cs. (2013). PISA2012 Összefoglaló jelentés. Budapest, Oktatási Hivatal.

CSAPÓ, B., FEJES, J. B., KINYÓ, L. & TÓTH, E. (2013). Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b327.pdf

ELLEY, W.B. & MANGUBHAI, F. (1992). Multiple choice and open-ended items in reading tests. Studies in Education Evaluation. Vol. 18. (2), pp. 191-199.

KÁDÁRNÉ, FÜLÖP J. (1990). Hogyan írnak a tizenévesek? Az IEA fogalmazásvizsgálat Magyarországon. Budapest, Akadé-
miai Kiadó.

HERMANN, Z., IMRE, A., KÁDÁRNÉ, FÜLÖP J., NAGY, M., SÁGI, M. & VARGA, J. (2009). Pedagógusok: az oktatás kulcsszereplői. Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS) első eredményeiről. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

HUSÉN, T. (Ed.) (1967) International Study of Achievement in Mathematics. A Comparison of Twelve Countries (Vol. I-II.). Stockholm, Almqvist & Wiksell.

KISS, Á., NAGY, S. & SZARKA, J. (szerk.) (1979). Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó 276-341.

LANNERT, J. (2014). A magyar tanulók digitális írástudása a 2012-es PISA adatok alapján. A 2014. évi Digitális pedagógus Konferencián elhangzott előadás írott változata. http://www.eltereader.hu/media/2014/11/Okt_inf_DPK_READER.pdf

SEBESTYÉN, N. (2013). Tanuláskoncepciók kulturális beágyazottsága – magyar, kínai és amerikai fiatal felnőttek tanulásfogalmának összevetése. Magyar Pedagógia. Vol.113. 1. szám pp. 3–28.

TÓTH, E. & SIPOS, J. (2014). A rendszerszintű mérések hatása a pedagógusok tanítási gyakorlatára: egy tanári kérdőíves vizsgálat tanulságai. Iskolakultúra 10. sz. pp. 38-53.

VARGA KOVÁCS, A. & BOROSTYÁNINÉ, RÁKÓCZI M. (2009). Nemzetközi tanulói tudásszintmérések hazai irodalma (1969-2009). https://www.google.hu/?gfe_rd=cr&ei=OYpAVazzF4Wu8wewp4CgCQ&gws_rd=ssl#q=B%C3%A1thory+Zolt%C3%A1n+IEA

VÁRI, P. & mtsai (1999). Monitor ’97. A tanulók tudásának változása. Budapest, Országos Közoktatási Intézet.