Author

Mustra

Folyóiratunk 17. évfolyama gazdag tartalmának két írása is a múltból indul ki. Pogányné Rózsa Gabriella tudományos igényű tanulmánya a középkorig nyúlik vissza. Írása távol áll ugyan a XXI. század problémáitól, de Sevillai Szent Izidor munkásságának bemutatása olyan gyökereket mutat be, melyek hozzájárulhatnak a könyvek, könyvtárak, az olvasás mai problémáinak megértéséhez.

A távoli múlttal szemben Gráberné Bősze Klára a XIX-XX. század fordulóján élt tudós tanárt, Tóth Rezsőt mutatja be, aki író, tankönyvíró és irodalomtörténészként a népiskolai ifjúsági könyvtárak előadójaként, szakértőjeként vált ismertté. Gráberné írása azért is különös figyelmet érdemel, mert kevéssé ismertek azok a törekvések, melyek e téren az első világháborút megelőző években történtek.

Az önismeret összetett problémájához kíván adalékokat szolgáltatni Ludányi Ágnes és Szebeni Rita. Vizsgálatukban az olvasást, az irodalmi alkotások olvasását alkalmazták. Az önismerethez három, eltérő kulturális hátterű mű értelmezésén, hatásán és elemzésén át vezetett az út.

Az olvasóvá nevelés számos gondja között különös figyelmet érdemel a mese szerepe. Ezért is hívjuk fel a figyelmet Bűdi Boglárka írására, melyben a meseolvasási szokások változásaival foglalkozik. Sajnos, ahogy ezt írása is bizonyítja a változások kedvezőtlenek.

Izgalmas, s remélhetőleg olvasónk érdeklődését fogja kiváltani Hülber László, Lévai Dóra és Ollé János írása, melyben a digitális tankönyvek jelenével és jövőjével foglalkozik. A hagyományos – papíralapú – tankönyvek elavulása csak idő kérdése, a változásokra való felkészülés különös figyelmet érdemel.

A fenti témával részben összefügg Dömsödy Andrea írása, amely Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás témaköre az informatikai tankönyvekben címen foglalkozik a fontos tantervi kérdéseket is érintő problémával.
 

A Költészet napja alkalmából folyóiratunk elektronikus változatában Találkozás a költészettel címen 19 alkotó visszaemlékezését közöljük. A bemutatott költők, alkotók: Ágh István, Vészi Endre, Weöres Sándor, Vas István, Tolnai Gábor, Hárs László, Hajnal Anna, Palotai Boris, Bárdosi Németh János, Harsányi Zsolt, Török Sophie, Tamási Áron, Sinka István, Fodor József, Szilágyi Géza, Szabó Dezső, Benedek Elek, Csorcsán Szűcs Mihály és Jászai Mari.