Új Köznevelés

Felhívás

Az Új Köznevelés átmenetileg az eddig megszokott, nyomtatott változatban nem jelenik meg, azonban a folyóirat korábbi lapszámait, cikkeit továbbra is megtalálhatják oldalunkon, illetve azok papíralapon is (a 2018/1-2. lapszámig bezárólag) megvásárolhatóak. Ezen megrendeléseiket a kiado@ofi.hu e-mail címen adhatják le.

Amennyiben szeretné, ha írása megjelenne lapunkban, azokat továbbra is várjuk a kozneveles@ofi.hu e-mail címen.

Jó böngészést, olvasást és kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak!

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Címoldalon

Címoldalon

Author
Interjú Szlama Tibornéval

A Kisnánai Szent Imre Általános Iskola tantestülete az elsők között vezette be a Komplex Alapprogramot (KAP). Az első reakciókról, motivációjukról és a tanév tapasztalatairól Szlama Tiborné intézményvezetőt kérdeztük.

Legfrissebb számunk

Legfrissebb számunk

Előző számunk

Előző számunk

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Ráhangolódó órával kezdik a napot a csemői általános iskola diákjai

Logikai és szituációs játékokkal, sok-sok mozgással és a házi feladat szinte teljes kiiktatásával teszik örömforrássá a tanulást a diákok számára a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskolában, ahol a 2018/19-es tanévben vezették be a Komplex Alapprogramot (KAP). A lemorzsolódás megfékezését célzó módszertani újítás a frontális oktatás helyett a tanulók aktív bevonására, csoportmunkára épít, és fontos alapvetése, hogy a gyerekek élményeken keresztül, észrevétlenül szerezzék meg a szükséges tudást. Arató Istvánné, a programot mintaszerűen megvalósító csemői iskola intézményvezetője arról beszélt, hogy rövid idő alatt nehéz megváltoztatni a régi beidegződéseket, de náluk már elkezdődött a pedagógiai szemléletváltás. Az igazgatónő nagyon örül, hogy az elmúlt tanévben végzett munkájuknak köszönhetően jövőre már hivatalosan is használhatják az „Élménysuli” címet.

A KAPOCS-iskolahálózat egyik fontos célkitűzése, hogy a Komplex Alapprogramban részt vevő iskolák megismerhessék egymás jó gyakorlatait, meglátogathassák egymás tanóráit. Ennek keretében 2019. június 4-én az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetben vehettek részt bemutatóórákon az érdeklődő pedagógusok.

A hónap témája

A hónap témája

Interjú Révész Lászlóval

Révész Lászlót, a Komplex Alapprogram szakmai vezetőjét a projekt szakaszairól, jelenlegi helyzetéről és az eddigi eredményekről kérdeztük.

Interjú Magyar Istvánnal

Magyar Istvánnal, a Komplex Alapprogram (KAP) alprogram- és munkacsoport-vezetőjével áttekintettük a Komplex Alapprogram alprogramjait, az elmúlt év eredményeit és a jövőben várható fejlesztéseket.

Author
Interjú Jukka Sinnemäkivel

A sikeres oktatás kulcsát a motivált tanárok jelentik, akik képesek a gyerekeket is motiválni – véli Jukka Sinnemäki finn pedagógus és oktatásfejlesztési szakember, aki a finn módszerről, saját elképzeléseiről, a jövő iskolájáról és a Komplex Alapprogram hatékonyságáról beszélt lapunknak.

Author
Interjú dr. Liptai Kálmánnal

A Komplex Alapprogram módszertana lehetőséget ad arra, hogy a fiatalokból a lehető legtöbbet a „felszínre hozzuk” – véli dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora. Interjúnkban a program szemléletmódjáról, az elmúlt egy évről és a 21. századi emberképről is szó esik.

Interjú Racsko Rékával

Racsko Rékával, a Komplex Alapprogram Informatikai Fejlesztésekért Felelős Munkacsoportjának vezetőjével beszélgettünk a program készülő új honlapjáról, a legújabb digitális fejlesztésekről és a Digitális alapú alprogram sajátos helyzetéről.

Beköszöntő

Beköszöntő

Mint minden komoly változást elérni kívánó programnak, a Komplex Alapprogramnak (KAP) is kellett egy bevezető, ún. pilotév. Az első évet követően már elég tapasztalat áll a rendelkezésünkre arról, mi az, ami jól működik, és mi az, amin esetleg változtatni kell annak érdekében, hogy az iskolák mindinkább saját profiljukhoz tudják igazítani a Komplex Alapprogram módszertanát. A program fő

Aktuális

Aktuális

Iskolahálózat, Élménysuli és szakmai támogatás a Komplex Alapprogramban

Május elejétől lehet csatlakozni a KAPOCS-iskolahálózathoz. Hogy pontosan milyen előnyökkel jár, kik csatlakozhatnak, és mit kell ehhez teljesíteni, arról Jobbágy Zsuzsát, a Szakmai Támogatórendszer (SZTR) munkacsoport-vezetőjét kérdeztük.

Author
Interjú Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilonával

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilonával, az Eszterházy Károly Egyetem oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettesével a megújuló pedagógusképzésről, az egyetemen zajló, kapcsolódó változásokról és a Komplex Alapprogram szemléletéről beszélgettünk.

Interjú Hollóné Bódi Katalinnal

A Komplex Alapprogram (KAP) alappillérét jelentik a továbbképzések, melyek elengedhetetlenek a program sikeres iskolai megvalósításához. A képzésekről és a velük kapcsolatos tapasztalatokról Hollóné Bódi Katalin, a KAP Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központjának igazgatója beszélt.

Rólunk

Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.