Új Köznevelés

Következő számunk

Következő lapszámunk, melynek témája Arany János, várhatóan május végén érkezik az iskolákba.

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Címoldalon

Címoldalon

Author

A Magyar Vöröskereszt két tisztségviselője saját életén keresztül mutatja be az önkéntes munka szépségét és lendületet adó szerepét. Dr. Birinyi Péter szakgyógyszerésszel, a Budapesti Vöröskereszt elnökével és Horváth Péter Zsolt civil szakmai igazgatóhelyettessel beszélgettünk.

Legfrissebb számunk

Legfrissebb számunk

Következő számunk

Következő számunk

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Author
Pozitív pszichológia a nevelésben

Nagyapáink még nehezen képzelték volna el, hogy szigorú büntetés, fegyelmezés nélkül is rendes embert lehet faragni egy gyerekből. Ma már tudjuk, hogy lehet. De ez nem jelenti azt, hogy mindent szabad. A pozitív pszichológia tudománya pontos útmutatót ad a tudatos szülőnek, pedagógusnak.

Author
A MOKK lehetőségei

Vajon hogyan tudnánk az iskolás korosztályt becsalogatni a múzeumokba, illetve egyéb kulturális intézményekbe, ahol megannyi izgalmas és tanulást segítő program várja őket? Ez a kérdés már régóta válaszra vár, bár a múzeumi szakemberek és a pedagógusok között elindult egy diskurzus, amely a fejlődés irányába mutat. 

A kieső fogtól a rágózásig

Szöveg: Dr. Schatz Balázs orvosigazgató, Dentálkópé


Milyen a jó fogkefe, és mik a kezelésének a higiéniás szabályai?

Ha manuális fogkefe mellett döntünk, akkor mindenképpen „soft”-ot, azaz puha sörtéjűt, de legalábbis „medium”-ot – közepes erősségűt – válasszunk, hiszen az védi a fogakat és az ínyt. Ám ahogy a legtöbb

Aktuális

Aktuális

Ellenőrzés, újdonságok, tapasztalatok

A service-learning és community service programok mintájára és az elemeik ötvözeteként bevezetett, minden érettségiző diákra érvényes magyar közösségi szolgálat program egyedülálló Európában. Az USA-ban és Kanadában elterjedt oktatási-nevelési módszer a pedagógia újfajta, élménypedagógiai alapú, a projektmódszer és a tapasztalati tanulás elemeit használó eszköze. Különös értéke, hogy a tevékenységeken keresztül tanórán kívüli keretek között erősíti a tanulók szociális érzékenységét, állampolgári aktivitását, lehetőséget adva nekik önismeretük fejlesztésére és a pályaorientációra is.

Diákírás

Hazafelé mentem az iskolából. Az utcánk, ahol lakom, nem túl hosszú. A Főnix pizzériától az árvaházig tart, ez a távolság nem lehet több kétszáz méternél. Mégis, rendkívül érdekes, hogy milyen sokféle ember lakik vagy jár-kel ebben a kis utcában.

Ezen persze magamtól sosem gondolkodtam volna el. Amikor hazafelé megyek, általában csak bámulok magam elé, az utam zavartalan, hacsak közbe

Author
Pszichológus a Z generációról

Melyek azok a készségek, amelyek segítik a munkaerőpiaci beilleszkedést? Fontos-e, hogy a fiatalok már az elhelyezkedéskor munkatapasztalatokkal rendelkezzenek? Miként támogathatja őket ebben környezetük? Írásunkban ilyen és hasonló kérdésekre kerestük a választ Sass Judit pszichológussal, a Corvinus Egyetem docensével.

A hónap témája

A hónap témája

Author

Az emberek társadalmi érzékenyítése minden korban minden helyen és persze minden életszakaszban fontos szerepet játszik, hogy a számukra idegen, meg nem értett dolgokhoz egészséges gondolkodással és tiszta rálátással viszonyuljanak. Hogy ez megvalósulhasson, érdemes az oktatásba is beépíteni, s így a gyermekek az egyes társadalmi csoportokhoz és jelenségekhez (idősek, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek, vallás, szegénység stb.) elfogadóbban tudnak hozzáállni. Ebben a folyamatban nyújt segítséget a Faludi Ferenc Akadémia a honlapján található tanári segédanyaggal, valamint a Szőts István Filmműhelyében készült érzékenyítő kisfilmekkel.

Author
Írás és szolidaritás – Generációk párbeszéde: egy projekt a Szépírók Társasága és a Magyartanárok Egyesülete szervezésében

A közösségi vagy társadalmi felelősségvállalás kérdését többféle oldalról is meg lehet közelíteni az iskolában: akár az irodalom felől is. A Szépírók Társasága és a Magyartanárok Egyesülete 2016-ban abból a felismerésből kiindulva szervezett közös programot, hogy a magyar köztudatban mára bizonyos mértékig elhalványult az írói felelősségvállalás tradíciója. A középiskolai tananyag – személyes

Diákírás

Múltkor egy egészen megdöbbentő beszélgetésnek lehettem részese, és eddig ebbe bele sem gondoltam. Csak most, ahogy leültem írni valamit a szolidaritásprojekthez. Elmondom.

A téren ültem egy padon, mert éppen volt szabad másfél órám, és az ilyen lehetőségeket kihasználom, mert ez a legjobb a D-vitamin-gyűjtés szempontjából. Élveztem az egyedüllétet – pedig nem vagyok egy antiszociális

Tapasztalatok a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium iskolai szeretetszolgálatáról

A miskolci gimnáziumban tizennégy éve bevezetett szeretetszolgálati munka szerves része a tanárok és a diákok hétköznapjainak. A program kidolgozói nem tartják iskolájukat mintaintézménynek, és gyakorlatukat sem egyedül üdvözítőnek, de tapasztalataikat szívesen megosztják másokkal. Kérdéseinkre Velkey Balázs igazgatóhelyettes, a program vezetőtanára válaszolt.

Author
Diákírás

Az egész talán a nevem miatt alakult így, de az is lehet, hogy más, apró, jelentéktelen kisgyerekkori élményemnek köszönhető mindez. Mert úgy történt, hogy én világéletemben a fehér színt szerettem, el sem tudok képzelni szebbet, mint egy egyszerű fehér rózsacsokrot vagy mint egy letisztult, klasszikus, hófehér ruhakölteményt. Biankaként így érzem magam hitelesnek, egyedinek

Szöveg: Dr. Kissné Kálmán Marianna klinikai gyermek-szakpszichológus

 

Gyermekpszichológusként tapasztalom, hogy az utóbbi években folyamatosan emelkedik azoknak a gyermekeknek a száma, akiket beilleszkedési, magatartási, alkalmazkodási nehézségek miatt hoznak a szülők vizsgálatra, terápiára. Gyakori panasz az indulatkezelési probléma, az akaratosság, dacosság

Önkéntes munkájuk során a fiatalok sok tapasztalatra tehetnek szert, mely megalapozza a felnőttkorban elengedhetetlen felelősségtudat kialakulását, és felkészíti őket a nagykorú életre. Az Ifjúsági Vöröskereszt a valahová tartozás érzését biztosítja, elősegíti egy segítő kortárs közösség létrejöttét, a szabadidő hasznos és tevékeny módon való eltöltését.

Author
Diákírás

Mindig csúfolták az iskolában. Eleinte csak a nem túl divatos ruhái miatt, később Nagymami miatt is. Pedig igazából semmit se tudtak Nagymamiról, csak lopott félinformációkat, amiket Tanítónéni sutyorgott Jolán néninek, aki megértőket mosolygott olyankor, és később, amikor senki sem látta, megsimogatta a kislány fejét, és titokban a zsebébe csúsztatott még egy csokit.

Mindenki

Author
Diákok és önkéntesek a rászorulókért

A Bike Maffia Egyesület egy civilszervezet, amelyet fiatal kerékpárosok hoztak létre néhány évvel ezelőtt, hogy innovatív módon végezzenek közvetlen és hatékony segítő munkát. A szervezet alaptevékenysége az adománygyűjtés és az adományok kiszállítása a szociálisan rászorulóknak. A megvalósítás a szociális munka elemeit ötvözi az önkéntességgel, az adományozással és a kerékpározással.

Beköszöntő

Beköszöntő

Nem szeretjük a kötelező dolgokat. Van valami zsigeri ellenállás az emberben, amikor azt hallja, hogy valamit meg kell tennie. Egyszer azt olvastam egy szülői honlapon, hogy sokkalta előbb célt érhetünk az egészséges táplálkozás irányában, ha a gyereknek nem megtiltjuk az édességet, és kötelezővé tesszük a zöldséget, hanem desszert idején felkínáljuk számára a választás lehetőségét a sárgarépa

Vélemény

Vélemény

Author

2011-ben egy gazdasági szaklapban jelent meg hat amerikai kutató iskolai neveléssel kapcsolatos vizsgálati eredménye. Gazdasági lapban az iskolai nevelésről? – kérdezhetnénk. A választ a kutatás célja adja meg, ugyanis a tudósok arra voltak kíváncsiak, hogyan hat a korai iskolai nevelés, a jó tanár, a jó osztály a felnőttkori boldogulásra. Miként befolyásolja mindez a későbbi jövedelmet, a

Author

Általános iskolánkban volt iskolakertünk. Igaz, mi otthon is kertészkedtünk. Gimnazista osztálytársaimmal földet egyengettünk, gereblyéztünk a Csajkovszkij és az Óhegy parkban. Tanévkezdéskor egy-egy hetet töltöttünk a konzervgyárban, sörgyárban. Üveget mostunk, konzervdoboz-alapanyagot pattintottunk, rendeztünk. Hajnali hatkor kezdtünk. Nógrádi asszonyokkal ismerkedtem meg, akik már háromkor

A mi világunk

A mi világunk

Ha diákjaink már unják a feleletválasztós teszteket, az igaz-hamis kérdéseket, mi viszont szeretnénk, ha mégis gyakorolnának, tesztelnék a tudásukat, csak szórakoztatóbb formában, akkor az interaktív tankockák jelenthetik a megoldást. Segítségükkel a diákok kirakózhatnak egyénileg, vagy akár csapaversenyt is rendezhetünk az adott tantárgy adott témájából, és mindezt nemcsak otthon, hanem az órán, a tanteremben is, ha van a diákoknál okostelefon vagy egy táblagép interneteléréssel.

Author
Miért hasznosak a közösségi szolgálatos pedagógus-továbbképzések?

Az iskolai közösségi szolgálatnak az a célja – és azért is tették kötelezővé –, hogy az élménypedagógia módszereinek segítségével a diákokat olyan pozitív élményekhez juttassa, amelyek formálják a személyiségüket, és gazdagítják az élettapasztalatukat. A program keretében a diákok olyan tevékenységeket próbálhatnak ki, amelyek során hasznosnak érezhetik magukat, ugyanakkor a pedagógiai cél, a

Szöveg: Új Európa Alapítvány | Fotó: Jószolgálati Otthon Közalapítvány

 

Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben 2014 óta harmadszor hirdette meg KÖSZ! Programját magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények számára. A lehetséges fogadó szervezetek azzal a céllal pályázhatnak, hogy az

Rólunk

Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Balatoni Kinga Cecília

Szerkesztő:
Indri Dániel

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kiado@ofi.hu

Szerkesztőség:
1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu
Telefon: (06-1) 235-7276

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.