Új Köznevelés

Következő számunk

Következő, dupla lapszámunk, melynek témája a szociális érzékenyítés, várhatóan március végén érkezik az iskolákba, de elektronikusan már olvasható. A késésért szíves elnézésüket kérjük!

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Címoldalon

Címoldalon

Az iskolakert nem csupán egy elkerített terület az iskola udvarán, ahol a gyerekek kertészkedhetnek. Sokkal több annál. Az iskolakertek pedagógiája legalább olyan sokszínű, mint a rajta termő növényvilág.

Legfrissebb számunk

Legfrissebb számunk

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Author
3. rész | A fa

Sorozatunkban néhány hónappal ezelőtt a növényekkel foglalkoztunk, aminek apropóján szó esett a fákról is, de akkor csak a természetes környezetükben előforduló fákra összpontosítottunk. Most viszont a fával mint az ember által használt anyaggal kerülünk szorosabb kapcsolatba. És habár a fa ettől a ponttól elszakad gyökerétől, illatának köszönhetően továbbra is élő anyagként van jelen a mindennapjainkban.

Author
Egészségfejlesztés az iskolákban

A Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) program létrejöttét széles körű szakmai összefogás tette lehetővé. A program egyik kidolgozója és motorja, dr. Somhegyi Annamária gerincgyógyászként kandidátusi disszertációja elkészítésekor szembesült a magyar diákok egészségi állapotával, az egészséges mozgás hiányából fakadó, tömegesen jelentkező károsodásokkal. Az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója orvosként már évtizedekkel ezelőtt elkötelezte magát az egészségnevelés ügye mellett.

Author

Felnőtt szemmel nehezen feltérképezhető, hogy milyen sok szinten érinti a kisgyereket az, hogy testvére született. Óvónőként pedig nemcsak a gyerek, de a szülők világába is bele kell helyezkednünk ahhoz, hogy megértsük, mi történik a „mi ovisunkkal” a bővülő családban.

A hónap témája

A hónap témája

Author
Sport, művészet és kutatás a tudatosság jegyében

Bevezetés

A módszer a sport, a művészetek és a kutatás három pillérén nyugszik és az agy két féltekéjének összehangolt működését, valamint a tehetség kibontakozásához szükséges képességek fejlődését kívánja elősegíteni. A sportmozgásokkal a neurológiai harmóniát, a művészetek bevonásával az értelem és az érzelem

A mi világunk

A mi világunk

Az elektronikus tananyagok többsége továbbra is lineáris szerkezetű. Az elsajátítandó lecke után kapunk egy tesztet, melynek kitöltése után következik az újabb lecke, függetlenül attól, hogyan sikerült a teszt, megértette-e a diák a tananyagot. Mivel a tanulók kognitív képességeik szempontjából különböző szinten állnak, a tanulási-tanítási folyamatot az elektronikus tananyagok esetében sem szabad egységesen szervezni. Hogy állíthatjuk tehát úgy össze a tananyagot, hogy figyelembe vegyük a tanulók képességeit, a kérdésekre adott válaszaikat, és azok alapján válasszuk ki a következő leckét? A megoldást a Moodle Lecke taneszköze jelentheti. A Moodle egy nyílt forráskódú, ingyenesen használható e-learning keretrendszer, amely letölthető a download.moodle.org címről.

                                                                1

„Még jó, hogy van köztünk egy lángelme, emeli az iskola színvonalát!” – kiáltotta elragadtatásában egy eminens diák.

Nagyon előreszaladtam a történetmesélésben. Valójában sokkal korábban kezdődött, pontosan három évvel ezelőtt, amikor a főváros egyik nagy múltú iskolájába kerültem. Olyan

FIZIKUSOKNAK
nanokarácsonyfa

A világ

Komlóska a Zemplénben fekvő varázslatos kis ökofalu, mely

Vélemény

Vélemény

Author

„Marley meghalt. Tudta-e Scrooge, hogy Marley meghalt? Hát persze, hogy tudta. Üzlettársak voltak, nem is tudom, hány esztendeig…”
Így kezdődött a Karácsonyi ének, Dickens története, amelyet 35 éve minden karácsonykor meghallgatok. Nagymamám talált rá a bakelitlemezek között. A történet Törőcsik Mari hangján szólalt meg a fukar, rideg, lelketlen Ebenezer Scrooge-ról, akit

Author

Soha nem vagyunk a helyünkön. Ami volt, nem jó, ami van, nem jó, és ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Az ünnep azért van, hogy megállítsa az időt. Örülni kellene a pillanatnak, percnek, napnak. A sorrend fontos. Mert az öröm mindig csak egy pillanat. De a pillanat meghosszabbítható. Lehet belőle akár egy nap is. Ha szerencsés valaki: egy élet.

De inkább ünneptelenedünk. Lehangoló a már

Beköszöntő

Beköszöntő

Szöveg: Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója

 

2013-ban a Köznevelés újraindításával, sőt, mondhatni, „újrateremtésével” az volt a célunk, hogy az OFI hagyományos kiadványainak palettáján helyet kapjon egy olyan magazin is, amely a köznevelés mindennapi gyakorlatában megvalósuló jó példákat, követhető gyakorlatokat

Aktuális

Aktuális

Author
Beszélgetés a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével

2016. október 26-án a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnöksége ülést tartott, amelyen állandó meghívottként részt vett az Országos Felügyelő Bizottság és az Országos Etikai Bizottság elnöke is. A megbeszélésen többek között döntés született a soron következő Országos Küldöttgyűlés tervezett időpontjáról, mely 2016. december 10. Továbbá megjelent a Nemzeti Pedagógus Kar Tájékoztató füzete, mely a köztestület honlapján is megtekinthető. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatójával az elért eredményekről és a további tervekről beszélgettünk.

Rákóczis karácsonyok

Szöveg: Harkályné Kovács Katalin igazgatóhelyettes

Iskolánkban, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában immár harmincéves múltra tekint vissza a karácsonyi ünnepségsorozat.

2014 óta működünk református iskolaként,

A karácsony a legtöbb ember számára a meghittséget, a biztonságot és a szeretetet jelképezi. Sokak számára azonban inkább jelent feszültséget és krízist ez az időszak, mintsem boldog együttlétet. Mely gyermekekre kell jobban odafigyelni az ünnepek alatt, és miként nyújthat egy felnőtt segítséget – erről kérdeztük Reményiné Csekeő Borbálát, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjét.

Rólunk

Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Balatoni Kinga Cecília

Szerkesztő:
Indri Dániel

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kiado@ofi.hu

Szerkesztőség:
1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu
Telefon: (06-1) 235-7276

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.