Author

Diákvélemények az Okosportálról

Mit szeretnek benne a diákok?

Az elmúlt hetekben – a fejlesztők felkérésére – diákok tesztelték az Okosportál felületét és tananyagait megadott szempontok szerint. Visszajelzéseikből megtudtuk, hogy a három eltérő korosztálynak (az 1–2., az 5–6. és a 9–10. évfolyamosoknak) mi tetszik legjobban a portálban, illetve milyen igényeik lennének még a feladatokat és a funkciókat illetően.

1–2. évfolyam

Az első kategóriában 18 osztály 340 diákja vett részt a portál tesztelésében. A kipróbálás során osztályonként egy–két tanár volt jelen. A tesztelés legtöbbször digitális táblánál vagy kivetítő segítségével zajlott, kevés volt az olyan osztály, ahol a diákok önállóan dolgoztak a számítógépen. Az előzetesen kiküldött űrlapokat a diáktesztelést vezető tanárok töltötték ki.

A visszajelzésekből kiderül, hogy a diákok nagyon élvezték a tudáspróba feladatait, mert játéknak fogták fel a fejlesztő leckéket. Nagyon szépnek és könnyen kezelhetőnek találták a felületet. A pedagógusok szerint sokkal motiválhatóbbak voltak a gyerekek, mint egy átlagos tanórán, versenyeztek, hogy ki tudja hamarabb megoldani a feladatokat.

Az űrlap utolsó kérdésében arra voltunk kíváncsiak, hogy a pedagógusok szerint miként tudna az Okosportál abban segíteni, hogy a diákok önállóan is el tudják végezni a feladatokat. A tanárok szerint jó lenne, ha a diákok otthon is tudnák használni a portált, illetve örülnének, ha a további fejlesztés során iskola-előkészítő feladatok is kerülnének a portál tartalmai közé.

Benyomások a portálról
„A matematikai feladatok különösen elnyerték a gyerekek tetszését, mivel rajzos, mesés elemeket tartalmaztak.”
„Igazából a tudáspróbák tetszettek.”
„Az interaktív feladatok előnyt élveztek.”
„Nagy sikert arattak az állatokról szóló kisfilmek.” 

Mi tetszett a gyerekeknek a legjobban?
„Magyarból a Betűleves.”
„A kutyás feladatok.”
„Környezetismeretből a szétválogatós feladatok, például hogy mi készült környezetre ártalmas anyagból.”

5–6. évfolyam

A második kategóriában 20 osztály 463 diákja tesztelte a portált. A tanulók túlnyomó többsége használja tanuláshoz az internetet. Hétköznap a tanulók 55%-a kevesebb mint egy órát internetezik, 38%-uk 2-3 órát, 5%-uk viszont 5-6 órát is a számítógép előtt tölt. Hétvégén megnő az internetezésre fordított idő: 27%-uk tölt internetezéssel kevesebb mint egy órát, 52%-uk már 2-3 órát, 19%-uk 5-6 órát, 2%-uk pedig több mint 10 órát naponta.

Az Okosportállal kapcsolatos visszajelzéseikből kiderült, hogy nem okozott számukra nagyobb problémát az oldalon való keresés, viszont nehézséget okozott a videófeltöltés.

A kipróbálók általában pozitív véleménnyel voltak a portálról. Sokan jelezték, hogy hasznosnak tartják, és szeretnék, ha a későbbiekben ezen lehetne tanulni vagy házi feladatot írni, mert könnyebbnek találják rajta a tanulást. Nagyon kedvelték a tudáspróbákat, és hogy felmérhetik velük a tudásukat a témazárók előtt. Nagy sikere volt az interaktív tananyagoknak és a videóknak, szeretnék, ha ezekből még több lenne majd a portálon. A tesztelő diákok egynegyede egyszerűsítené az új tartalom létrehozását.

Benyomások a portálról
„Első benyomásra nem tűnt izgalmasnak, de ahogy csináltam a feladatokat, észrevettem, hogy élvezem, és már nemcsak a tablet járt az eszemben, hanem elment az idő, és ahányszor unatkoztam, fölléptem az oldalra, és már is nem tűnt olyan rossznak a napom.”
„Nagyon jó, hogy egy-egy leckéhez videókat is találunk.”
„Még ha nem annyira szerettem is a matekot, itt megszerettem.”
„Egyszerű volt a kezelése.”
„Nagyon sok tanulást segítő könyv és feladat található a portálon.”
 
Min változtatnál?
„Több játékot tennék bele.”
„Több idő kellene a gyakorlófeladatoknál.”
„Jó lenne, ha be lehetne állítani saját profilképet.”
„Tennék bele chatelő programot.”

9–10. évfolyam

A harmadik kategóriában 15 osztály 384 tanulója vett részt a tesztelésben. A tanulók túlnyomó többsége használja tanuláshoz az internetet. Hétköznap a tanulók 15%-a kevesebb mint egy órát internetezik, 57%-uk 2-3 órát, 24%-uk viszont 5-6 órát is a számítógép előtt tölt. Hétvégén náluk is megnő az internetezésre fordított idő: 5%-uk tölt internetezéssel kevesebb mint egy órát, 37%-uk már 2-3 órát, 41%-uk 5-6 órát, 17%-uk pedig több mint 10 órát naponta.

Az Okosportálon való keresés a diákok kétharmadának nem jelentett nehézséget. A profil személyre szabásánál a többség elégedett volt az ajánlóban megjelenő tartalmakkal.

A diákok az űrlapon lévő feladatokat sikeresen oldották meg, könnyűnek találták a különböző feladattípusok keresését, hamar megtalálták az elektronikus tankönyveket és kiegészítő anyagaikat, és hasznosnak tartották a tanulási útvonalakat. A videófeltöltést a diákok kétharmada könnyűnek találta, egyharmaduknak viszont segítségre volt szüksége. A teszt szerkesztését a diákok több mint fele könnyűnek tartotta.

A középiskolások hasonló véleménnyel voltak a portálról, mint a 2. kategóriában részt vevők. Több diák írta, hogy izgalmasabbá teszi számukra a tanulást, bár voltak, akik nehezebb feladatokat igényeltek volna.

Benyomások a portálról
„Jó, hogy van egyszerre ismeretterjesztő, szórakoztató és képességmérő anyag is a portálon.”
„Nagyon tetszenek az animációk és az interaktív
feladatok.”
„Tetszik, hogy megtalálhatom rajta a tankönyveket
digitális formában.”
„Játék mellett még tanul is az ember.”
„Órán is alkalmazni kellene.”
„Dolgozat előtt biztos megoldok majd gyakorlófeladatokat.”

Min változtatnál?
„Jó lenne még több videó a tantárgyakról.”
„3D-s animációkat is betennék."