Author

Egy „Aranyos” történet

Papp Emesét, egykori AJTP-s diákot kérdeztük arról, mit köszönhet az Arany János Tehetséggondozó Programnak.

 

 

– Hogyan talált rá az Arany János Tehetséggondozó Programra?

– Nyolcadikosként, az akkori osztályfőnököm hívta fel rá a figyelmemet; illett rám a program leírása: jó tanuló voltam és félárva egy négygyermekes családból. Akkor még nem tudtam, mihez akarok később kezdeni, de biztos voltam benne, hogy tanulni akarok, méghozzá egyetemen. Nem volt nehéz az AJTP mellett dönteni, mert egy olyan személy mutatta be a programot, akit ismertem, illetve aki ismert engem, a képességeimet és a körülményeimet. Az ötletet Anya is támogatta; ma is megjegyzi a gimnáziumi időszak kapcsán, hogy sosem tudta volna nekem azt a fajta támogatást megadni, mint ez a program. 

– Kiktől és milyen fajta segítséget kapott a Program keretein belül?

– A program nyújtotta anyagi támogatás hatalmas könnyebbséget jelentett számomra – például egy-egy drágább szakkönyv beszerzésekor –, de ugyanilyen fontos volt, hogy a gimnázium öt éve a személyre szabott törődés jegyében telt.

Sok kiváló pedagógus vett körül, akik rengeteg figyelmet és energiát fordítottak rám, ránk. Különös szeretettel és hálával gondolok tanáraimra: G. Szolláth Katalinra (rajz, művészettörténet), Buday Rezsőre (programfelelős, történelem), Tóth Zsoltra (osztályfőnök, fizika, kémia), Zsigmond Mártára (kollégiumi nevelőtanár), Bárányné Nagy Erikára (magyar) és Dr. Szablics Bálintnéra (matematika) – az ő munkásságuk és személyiségük máig meghatározó számomra.

Az öt év alatt rengeteget túráztunk, bejártuk a nagyobb hazai városokat, ami gyökeres változást hozott az életembe. A látottak személyiségformáló hatását nem tudom elégszer hangsúlyozni; a falusi gyerekek előtt feltárult a világ. Nyitott és figyelmes lettem, ma ezeket a legfontosabb tulajdonságaim közé sorolom.

– A Program ezek szerint segítette a világ és önmaga jobb megismerésében, ami aztán elvezetett a szakmaválasztásig?

– Az AJTP-ben nagyobb teret és több időt kaptunk képességeink megismerésére és fejlesztésére, mint a hagyományos tanórai keretek között. További tanulmányaim szempontjából meghatározó élményt is egy AJTP-s osztálykirándulás jelentett. A kirándulásra G. Szolláth Katalin vizuális kultúra tanárnőnk is elkísért minket. Kolozsvár műemlékeinek megtekintése során beszélgetni kezdtünk. Az akkor kialakult párbeszéd mondhatni egyenesen vezetett a művészettörténeti OKTV-hez, majd a művészettörténeti alapszak elvégzéséhez. Természetesen az OKTV-re való felkészülés során is számíthattam tanárnő szakmai és program anyagi támogatásra, akár további tanulmányi kirándulásról, akár kötelező irodalom beszerzéséről volt szó.

– A gimnázium elvégzése után hogyan alakult a pályája?

– Az érettségi után az ELTE-n szereztem BA-diplomát művészettörténetből, jelenleg pedig a drezdai Műszaki Egyetem ipari termék- és formatervező mérnöki szakának negyedéves hallgatója vagyok. Emellett egy reklámügynökség grafikai osztályán dolgozom, hogy abból finanszírozzam egyetemi tanulmányaimat.

Az ELTE-n folytatott tanulmányaim alatt jöttem rá, hogy a formatervezés az a terület, amelyben teljesen megvalósíthatom önmagam. Azt gondolom, a bölcsész- és a mérnöki gondolkodásmód egyidejű birtoklása segíthet új perspektívából közelíteni a megoldandó problémák felé, melyek a szakmai kompetencián túl, széles látókört, nyitottságot, ugyanakkor kompromisszumra való képességet követelnek. – Ezek azok a tulajdonságok, amelyeket az AJTP-és éveknek köszönhetek.

A program nem pusztán ismeretek megszerzésére és képességek fejlesztésére adott lehetőséget, de személyiségünk fejlesztésére is. Nyitottság, tolerancia és alkalmazkodóképesség azok a jellemvonások, melyeket nem az iskolapadban, hanem a kollégium falai között, a „benntmaradós hétvégéken” és a közös kirándulásokon együtt, egymástól sajátítottuk el.

Tanulmányok:

  • Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola, Kecskemét (2002–2007)
  • ELTE BTK, szabad bölcsészet alapszak, művészettörténet szakirány (2007–2011)
  • Berlini Szabadegyetem (FU Berlin), Erasmus Ösztöndíj (2009/2010)
  • Drezdai Műszaki Egyetem (TU Dresden), gépészmérnöki szak, ipari formatervező szakirány (2011–)

Eredményei:

  • Országos AJTP Irodalmi Verseny, 2. hely (2003)
  • Országos AJTP Matematikaverseny, 2. hely (2004)
  • Művészettörténet OKTV, 4. hely (2007)
  • Tudományos Ösztöndíj Pályázat, 3. hely (2009)
  • Reiss ZWECK Dizájnverseny, 2. hely (2014)