Elköszönés

Kedves Olvasók!

Közel 6 év és 44 lapszám után búcsúzom Önöktől, pedagógusoktól, és búcsúzom az Új Közneveléstől.

2013-ban a Köznevelés jogutódjaként, de az azt megelőző Néptanítók Lapja szellemében indult útjára e folyóirat. A minisztérium felkérésére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet keretén belül egy olyan szerkesztőbizottság kezdte meg az együtt gondolkodást – többek között Aczél Petra, Gloviczki Zoltán és Ötvös Zoltán részvételével –, akiknek hite, elkötelezettsége, embersége és tudása igazi erőt jelentett, az általuk felvázolt jövőkép pedig mindannyiunk számára biztató volt. Hoffmann Rózsa akkori oktatási államtitkár és Kaposi József akkori intézeti főigazgató megbízásából én kaptam azt a nemes feladatot, hogy főszerkesztőként összefogva ezt a csapatot és összegyűjtve a különböző tudomány- és szakterületek tartalmait és szempontjait, Önök elé tárjam lapszámokba rendezve mindazt, ami pedagógusi munkájukat napról napra segíteni tudja. Öröm volt ez a munka: együtt gondolkodni, tanulni, alkotni és természetesen Önöket szolgálni.

Főszerkesztőként mindvégig az a meggyőződés vezérelt, hogy erős pedagógusképzésre van szükség, a végzett pedagógusoknak azonban bizalom, szabadság és alkotótér szükségeltetik. Kreatív gyereket csak kreatív pedagógus tud kibontakoztatni. Egy oktatási folyóiratnak pedig nem lehet több a feladata, mint hogy a pedagógust a munkájához nélkülözhetetlen információkkal ellássa, és lehetőségeket kínáljon fel neki az önfejlesztésre a szakmáján belül és kívül egyaránt. Hinni kell benne, biztatni, és – tehermentesítve őt – elé tárni a gazdag tartalmakat, hiszen – bár a tantervek, tankönyvek, tanrendek és „tan-csodadolgok” szerepe elvitathatatlan – mégiscsak a pedagógus személyisége, hite és lelkesedése által gazdagodik a gyermek.

Ennek szellemében adom át e pozíciót utódomnak a népoktatási törvény megszületésének és a Néptanítók Lapja elindulásának 150. évfordulóján.

Megköszönve eddigi bizalmukat és visszajelzéseiket,
tisztelettel:

Balatoni Kinga Cecília
volt főszerkesztő

Budapest, 2018. augusztus 6.