Felsőbb osztályba léphet

Szöveg: Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója

 

2013-ban a Köznevelés újraindításával, sőt, mondhatni, „újrateremtésével” az volt a célunk, hogy az OFI hagyományos kiadványainak palettáján helyet kapjon egy olyan magazin is, amely a köznevelés mindennapi gyakorlatában megvalósuló jó példákat, követhető gyakorlatokat mutatja be. Azzal a szándékkal is, hogy az elhivatott pedagógusokat ismertté, népszerűvé tegyük a pedagógustársadalom mellett az oktatás iránt érdeklődők szélesebb körében is. Közel négy év távlatából elmondhatjuk – és ezt igazolja a folyamatosan emelkedő példányszám is –, hogy ezt a célt elértük: a lap témái és nyelvezete a visszajelzések szerint a szakmán kívüli érdeklődők számára is élvezetesek. Az indulás óta eltelt idő alatt a lap szerkesztősége – folyamatosan állandósuló szakmai stábbal – egyre határozottabban képviselte a kezdetben még csak körvonalazódó küldetését, a szellemiséghez fokozatosan hozzáigazítva az egyre egységesebb arculatot és kiegyensúlyozottabbá váló terjedelmi arányokat is. A címoldalakon ma már nem kell ismert hírességeket megjelentetni azért, hogy a lapot kézbe vegyék, az ott megjelenő tanárok, valamint a tudományos vagy szakmai élet különleges, izgalmas szereplői önmaguk hitelesítik az újságot. A minden iskolába eljutó lapnak 2014 óta online változata is elérhető, laptársaival együtt külön honlapja van, sőt az OFI könyves­boltjában is kapható.

Végigtekintve az elmúlt négy éven, jó pedagógusként azt mondhatnánk, a lap sikeresen elvégezte az alsó tagozatot, és eredményei alapján felsőbb osztályba léphet. Ugyanakkor – felelős osztályfőnökként – azzal is szembe kell néznünk, hogy az Intézet év végével bekövetkező megszűnése-átalakulása biztosan nem marad hatás nélkül a lap életére sem. Az eddig nevelt diákot át kell adnunk az új tanítónak, és csak remélni tudjuk, hogy az új kiadó – ismerve, elismerve és megtartva a lap által teremtett értékeket – a jövőben is megőrzi és továbbfejleszti azokat.

Most minden szempontból a várakozás heteit éljük, amelyben sokszor idézzük magunk között Nagy Gáspár alábbi sorait:

„– … kívül és belül:
poklosan örvényült, háborult világ,
de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!”
              (Jegyezvén szalmaszállal)