Photographer

Gyarapodó pedagógus-továbbképzési kínálat az Educatiónál

Megújul a hazai pedagógus-továbbképzési kínálat, az Educatio NKft. ugyanis tavasszal és 2014 őszétől folyamatosan számos ingyenes, akkreditált, a szakmai fejlődést elősegítő kurzust indít a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása című kiemelt projekt keretében. A képzési kínálatról és a részvétel feltételeiről Kerékgyártó Sándorral, az Educatio ügyvezetőjével beszélgettünk.

Az Educatiónak többéves tapasztalata van pedagógus-továbbképzések szervezésében és lebonyolításában egyaránt. A képzési palettán megtalálhatók az óvodai, iskolai vezetőképzések, valamint a Nat egyes fejlesztési területeihez, a kerettantervekhez és a HÍD-programokhoz kapcsolódó továbbképzések. Emellett a kurzusok kitérnek a szakiskolai új közismereti tankönyv alkalmazásának, az életpályamodellhez kapcsolódóan az e-portfólió, valamint az IKT-eszközök és alkalmazási területeik témakörére is. A képzések az ország több pontján zajlanak majd, valamint lehetőség lesz távoktatásos formában is részt venni. Újdonság, hogy a képzést követően az ott elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásában is segítséget nyújtanak a pedagógusoknak.

– Miben rejlik a képzések újdonsága?

– Számos képzés részben távoktatási formában, modulárisan egymásra épülve valósul meg, illetve a program befejezését követően mindegyikhez kapcsolódik további támogatás. A kurzusok részben e-tanulási környezetben zajlanak majd. Igény esetén egyes továbbképzéseket az intézményekbe kihelyezve is meg tudunk szervezni, ezzel is megkönnyítve a részvételt a pedagógusok számára.

– Említene néhányat a továbbképzési kínálatból?

–Az úgynevezett nevelőtestületi szakmai nap – amelyet igény szerint az iskolában is megszervezünk –, ahol a bevezető előadások után a résztvevők műhelymunka keretében dolgozhatják fel a Nat és a kerettantervek újdonságait, helyi alkalmazási lehetőségeit, valamint a pedagógus-életpályához kapcsolódó ismereteket. Ez a szakmai nap egy 6 órás (1 napos) vagy 2x3 órás
(2 napos, délutáni) formában is megtartható.

A másik nagyobb képzési terület a 30 órás. Ezek a szakmai megújító tantárgyi kurzusok 18 óra tantárgy-specifikus és 12 óra általános tartalomból épülnek fel, és részben távoktatásos formában zajlanak. Egyéb horizontális területeken is kínálunk majd továbbképzéseket, például a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan.

– Milyen előnyökkel jár a részvétel?

– A képzéseink mind akkreditáltak, azaz beszámíthatók a pedagógusok továbbképzési kötelezettségébe, emellett pedig a résztvevők számára teljesen ingyenesek. Az országban több helyszínen folyik majd az oktatás, igényes közegben, jól felszerelt helyszíneken. A kurzusokat kiválóan felkészült trénerek, tapasztalt szakemberek vezetik, emellett a képzést követően a tanultak gyakorlati alkalmazását mentorálással támogatjuk, tehát nem engedjük el a kollégák kezét, mindenben igyekszünk a segítségükre lenni a képzés után is.

– Hogyan lehet jelentkezni?

– Jelenleg igényfelmérés zajlik, melyet az intézmények körében végzünk. Az igényeket egy online űrlap kitöltésével jelezhetik felénk. Erről bővebb felvilágosítást az iskolataska@educatio.hu címen keresztül kérhetnek az intézményvezetők.

– Mit jelent a szaktanácsadói szolgáltatás? Miért érdemes igénybe venni?

-A tantárgygondozó szaktanácsadás intézménytípusokra, tantárgyakra specializálva a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését, az életpályán való előrejutásukat támogatja, míg az IKT mentor a digitális taneszközök tanórai foglalkozásokon történő alkalmazását segíti.

A rendszert úgy alakították ki, hogy a kapcsolattartás egyéni és személyre szabott legyen. A pedagógus folyamatos módszertani és szakmai támogatást kap, amely segíti az új Nat és a kerettantervek gyakorlati alkalmazását. A tanácsadói szolgáltatás intézménytípushoz, szaktárgyhoz kapcsolódó szak- és általános módszertani segítséget nyújt, igazodva a pedagógusok szükségleteihez, igényeihez és elvárásaihoz. Az Educatio ebbe a folyamatba az IKT szaktanácsadókkal kapcsolódik be, akik a digitális kompetencia fejlesztésének területén segítenek – őket mi készítjük fel a feladatokra.

A szaktanácsadásról bővebb szakmai információt a tamop315szaktanacsado@ofi.hu címen kérhetnek az intézmények, a jelentkezés részleteiről pedig az iskolataska@educatio.hu címen kérhetnek tájékoztatást.

 

A helyi tantervek bevezetésének támogatása
Az OFI a TÁMOP 3.1.1 projekt keretében olyan dokumentumokat készített, amelyek a helyi tantervek implementációját és a pedagógusok mindennapi, gyakorlati munkáját hivatottak segíteni.
Az új kerettantervek több területen és több szempontból is változásokat hoztak a helyi tantervekben. Megjelentek új tantárgyak, új tartalmak vagy egyes tantárgyak elemei más tantárgyakba épültek be, némely tananyag felépítése vagy szemléletmódja lényegesen megváltozott. Mivel minden tantárgy másképpen érintett a változásokban, így tan­tárgyanként és évfolyamonként bontva érhetők el a dokumentumok.
Az elkészült és közreadott segédanyagok egy része közvetlenül használható a tanítási gyakorlatban, más része pedig a tanítási-tanulási folyamat megtervezésében, a felkészülésben jelenthet segítséget. Ez utóbbiak között találhatók tanmenetrészletek, óravázlatok, módszertani ajánlások, szakmai háttéranyagok. Az előbbiek közvetlenül a tanulói tevékenységekhez kapcsolódnak: különböző jellegű és célú feladatlapok, feladatleírások, szemléltetőanyagok, tanulókísérletek.
Az eddig elkészült dokumentumok a http://tamop311.ofi.hu/helyi-tantervek címen érhetők el.