Iránytű

2017. október

Összeállította: Bálint Anna

 

Komplex intézmény- és képzésfejlesztési program indul a Szegedi Tudományegyetemen

Széles körű, többlépcsős, minden szereplőt bevonó tervet valósít meg a Szegedi Tudományegyetem, melynek elsődleges célja a lemorzsolódás csökkentése, a diplomások arányának növelése és általában a technológiai innovációk előmozdítása. Mindennek a megvalósítására a Széchenyi 2020 program keretében mintegy 3,675 milliárd forint támogatást nyert az egyetem által vezetett konzorcium. A program keretében elsőként a felsőfokú tanulmányok idő előtti elhagyásának okait tárják fel. A következő lépcsőben a kutatási és egyéb tapasztalatok alapján modernizálják és újrastrukturálják a képzéseket. Nemcsak a hagyományos tananyag frissítését tervezik, hanem a tankönyvek, jegyzetek digitalizációját és az e-learning-szolgáltatások bővítését is. A cél egyrészt az, hogy az oktatás jobban meg tudjon felelni a munkaerőpiac kihívásainak, másrészt az, hogy a hallgatókat is fokozottabban bevonják az oktatás folyamatába: a projekt részeként például az oktatói teljesítménymérés és -értékelés rendszere is bővül. A program fontos célkitűzése továbbá, hogy a rendszeres testmozgás és a versenysport is az egyetemi élet szerves részévé váljon, és fejlesztik a fogyatékkal élő hallgatók által igénybe vehető sportszolgáltatásokat is. Ezenkívül nagy hangsúlyt fektetnek a nemzetköziesedésre is: növelik a külföldi mobilitások számát, további idegen nyelvű képzéseket indítanak, valamint külföldi vendégoktatókat hívnak meg.

 

Átfogó iskolafejlesztési program indul többmilliárdos forrásból

Balog Zoltán tanévkezdéskor jelentette be, hogy a kormány az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében a nemzeti költségvetésből összesen 81,2 milliárd forintot fordít iskolafejlesztésre. A programban 527, többnyire hátrányos helyzetű településen található intézmény vesz részt: 437 iskolát felújítanak, 91 esetben pedig bővítések történnek. A program keretében a tantermek felújításán túl külön figyelmet fordítanak a nyelvi képzés helyszíneinek fejlesztésére is. Az iskolák emellett új informatikai eszközökben és széles sávú internet­szolgáltatásban részesülnek, valamint a nagy digitális fejlesztési programba is bevonják őket.

 

Digitális Pedagógus Konferencia 2017

Nyár végén zárult le a jelentkezés a Tempus Közalapítvány által hatodik alkalommal meghirdetett pályázatra, melyre a pedagógusok egyénileg vagy csoportosan küldhették be különböző, az IKT-eszközök kreatív felhasználására vonatkozó, tanóra vagy alternatív iskolai program keretében megvalósítható ötleteiket. Az idei és a korábbi évek pályaművei a Digitális Módszertáron keresztül (www.digitalismodszertar.tka.hu) érhetőek el. A legjobbnak ítélt módszertani anyagok elkészítői Digitális Pedagógus díjban részesülnek. A díjazottak továbbá a 2017 novemberében rendezendő „Digitális Pedagógus Konferencia 2017” során is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Az évről évre komoly, sokszereplős szakmai együttműködés eredményeként létrejövő konferencia a digitális oktatás különböző szereplői – oktatáskutatók, pedagógusok, szülők, pszichológusok – közötti párbeszédet segíti elő.