Olvasási idő: 
7 perc

IrodaloMozaik

Diákok a költészet napjáról

Rendhagyó módon ünnepelte a költészet napját a 16. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola. 2018. április 11-én három tanórán keresztül három osztály diákjai tartottak irodalmi foglalkozásokat az iskola felső évfolyamos tanulóinak, valamint tanáraiknak. A rendezvényre hetek óta készültek a diákok irodalmi vetélkedőkkel, versmondó szalonnal, a János vitézt megidéző jelenetekkel, képzőművészeti alkotásokkal, valamint József Attila életét bemutató interjúkkal, naplórészletekkel, életére utaló installációkkal, versfeldolgozásokkal.

Bori-Fekete Ágnes irodalom- és drámatanár, a program kitalálója és megvalósítója így számolt be a rendezvény előkészítéséről: „A rendezvényre már hetekkel korábban elkezdtünk készülni. A felkészítő foglalkozásokat beépítettük a tanórákba: először a tananyaghoz kapcsolódó költők, írók irodalmi műveit dolgoztuk fel a drámapedagógia módszereinek segítségével. Ezt követően a gyerekek önállóan, illetve csoportmunkában osztályonként legalább három irodalmi akciót készítettek elő színházi jelenetek, videoanyagok és egyéb multimédiás alkotások formájában. Végül ezeket az egységeket tanári segítséggel önálló programmá fűzték össze, és április 11-én bemutatták az iskolában.

Fontosnak tartjuk, hogy a mai fiatalokhoz is közel hozzuk a költészet világát. A részt vevő diákok alkotásaikat és művészeti akcióikat az irodalmi műveket magukon átszűrve, azokra reflektálva készítik el, így személyesen is átélhetik az irodalom erejét és fontosságát a mindennapokban. A költészet által megtalálják önmagukat, jobban megismerik társaikat és az őket körülvevő világot.”

„Célunk, hogy évről évre egyre több diák csatlakozzon a programhoz – tette hozzá Jakab István tanár kolléga, alkotótárs. – A diákoknak is sokat jelent, ha saját tehetségük, kreativitásuk és fantáziájuk függvényében különböző kifejezésmódokon keresztül valósítják meg önmagukat.”

A diákokat segítő tanárok a folyamatról haladási naplót készítettek, melyben a sikeres részfolyamatokat és a didaktikai eredményeket is rögzítették, valamint nyomon követték a diákok hozzáállását, motivációját, ismereteik bővülését. A rendezvényt követően a diákokkal közösen értékelték az egész folyamatot. A gyerekek anonim kérdőívet tölthettek ki, megjelölve azokat a pontokat, amelyek a legérdekesebbnek, legnehezebbnek vagy a legnagyobb kihívásnak bizonyultak a számukra. Az eseményen közönségként részt vevő tanulók és tanárok üzenőfalon reflektálhattak a programra, a pedagógus kollégák pedig külön is értékelték a végeredményt.

Az alábbiakban a fenti értékelésekből, visszajelzésekből közlünk néhányat.


Tanulói vélemények

 • „Azért tetszett, mert színészkedhettünk, és én imádok színészkedni, ráadásul humoros volt, amit előadtunk. Ami rossz volt, hogy nem nézhettük meg mások előadásait.” (Berzéki Lili, 6. osztály)
   
 • „Nekem nagyon tetszett, mert a verseket nagyon szépen mondták. Jó volt a tablókészítés is, és a hatodikosok vicces minifilmjei is tetszettek.” (Harangi Márton, 5. osztály)
   
 • „Szerintem élvezetes volt. Nagyon érdekesek voltak a párbeszédek. Meg lehetett belőle tanulni és ismerni József Attilát, ráadásul az 1900-as évekről is sokat megtudtam.” (Katona Miklós, 5. osztály)
   
 • „Beleélhettük magunkat József Attila életébe, költészetébe, és az is jó volt, hogy oda kellett figyelni arra, ha kisebbeknek (hatodikosoknak) adtuk elő, egy kicsit még érthetőbben, lassabban igyekeztünk beszélni, hogy könnyebben fölfogják a mondandót.” (Csutak Zsófia, 8. osztály)
   
 • „Izgalmas volt életre kelteni József Attila történetét. Érdekes volt nézni közben a döbbent vagy éppen meghatódott arcokat.” (Sárossy Julianna, 8. osztály)
   
 • „A mi osztályunk (csaknem valamennyien szerepeltünk) nagyszerűen együttműködött, és ez jó érzéssel töltött el.” (Király Kiara, 8. osztály)
   
 • „Mély benyomást keltettek az előadások, mivel a színdarab a mi felfogásunkhoz igazította az akkori élet bonyodalmait, a párhuzamos osztály, a 8.a előadása teljesen összefoglalta József Attila életét.” (A 8.b osztály közös véleménye, akik csak nézők voltak, viszont az összes helyszínen megfordultak.)


Tanári vélemények

 • „Több éve ismert tanítványainkról derült ki, milyen tehetséges előadók. Az órákon csendes, visszahúzódó gyermekek felszabadultan, láthatólag örömmel játszották szerepeiket vagy verseltek. A költővel készített interjú modern, a gyermekek számára ismert módszerrel tartotta fenn a figyelmet, érdeklődést. Igen egyszerű, mégis egyértelmű jelmez (egy kalap) segített a szereplők azonosításában. A vetített videók képei megerősítették az elhangzott versek hatását.” (Kass Péter, a 7.c osztály osztályfőnöke)
   
 • „Magával ragadó volt az előadás, beleéltük magunkat, teljes terjedelmében lekötötte a hallgatóság figyelmét. Öröm volt látni tanítványainkat szereplés közben, más oldalukról is megismerhettük őket. Minden helyszínen jól adták elő a műsorszámokat, amit az is jól mutat, hogy előcsalták a könnyeimet.” (Krisztikné Berkes Jolán, a 7.a osztály osztályfőnöke)
   
 • „A József Attila-műsorban vállaltam, hogy az első (De szeretnék…) és az egyik utolsó (Drága barátaim…) rövid kis verset előadom, lehetőleg erős átéléssel. Engem azért annyira nem lepett meg, hogy meghatódtak, főleg az utolsó verstöredéken. Érdekes élmény volt megtapasztalni, hogy hogyan alakult az előadás, igazi színházi folyamat részesei voltunk. Sajnos a részvétel miatt a többi előadást csak elbeszélésből, közvetítésből ismertem meg. Örülök, hogy valami szokatlanban, a komfortzónából kimozdító kezdeményezésben vehettem részt.” (Jakab István, pedagógiai asszisztens, alkotótárs)

Program

1. terem: „József Attila-emlékmorzsák”
Az óra keretét a József Attila életéről szóló beszélgetések határozták meg, főleg a költő gyerekkori élményeire alapozva, a szegénységre, az édesanyjával való viszonyára koncentrálva. Ebbe ékelődtek be a gyerekek által elmondott versrészletek. Kisfilmekkel, zenei anyagokkal erősítettük meg a művészi hatást. Illusztrációként a József Attila életét felidéző, korhű tárgyakat állítottunk ki.

2. terem: „János vitéz a mában”
Petőfi életére vonatkozó érdekességek hangoztak el, néma és szöveges jelenetekkel, ritmusjátékokkal keltettük életre a János vitéz című elbeszélő költemény néhány részletét. Kisfilmeket mutattunk be a mű aktualizálásával kapcsolatban: Hogyan szövődne ma (2018-ban) Kukorica Jancsi és Iluska szerelme? Iluska és Jancsi a mában.

3. terem: Kortárs és versmondó szalon
Iskolánkban nagyon sok jó vers- és prózamondó van. Idén két első díjat is elhoztak diákjaink a kerületi vers- és prózamondó versenyről. Őket hallgathatták meg a társaik és tanáraik. A versek a szövegük hangulatához s a terem adottságaihoz mérten a legváratlanabb pillanatokban, a tér a legmeghökkentőbb pontjairól hangoztak fel.

4. terem: Irodalmi vetélkedő
Kvíz, játéksor az eddig tanult irodalmi anyagból.

5. terem: Versírás és versrajzolás
Kis csoportokba rendeződve kreatív irodalmi játék a versírás és képi illusztrálás céljából.