Megerősítést ad a szakmai ellenőrzés

A Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola már túl van az ellenőrzésen. Vizi Andrea igazgató szerint a tanfelügyeleti rendszer nemcsak az önértékelést szolgálja, hanem általa minden intézmény megmutathatja: a jó hírnév nemcsak üres szólam. Azt tapasztalta, a jelenlegi ellenőrzési rendszer alaposabb, átfogóbb, és egyben emberközelibb is. Soós Tünde magyartanár pedig fontosnak tartja, hogy szakmailag jól felkészült, hiteles és gyakorlott szakemberek értékeljék a pedagógusokat.

 Vizi Andrea

Hogyan élte meg az ellenőrzést intézményvezetőként?

Bár az ellenőrzés előtt már sok évet dolgoztam az iskolában tanárként és munkaközösség-vezetőként, igazgatóként még csak második évemet töltöttem a minősítési eljárás idején. Ezért számomra különösen fontos volt, hogy külső visszajelzést kapjak intézményvezetői munkámról és a vezetésem alatt működő intézményről. Természetesen izgalommal telve és kicsit félve készültem rá, de az eljárás végére nagyon pozitív, kellemes és hasznos tapasztalatokkal lettem gazdagabb.

Miért vettek részt az egységes pedagógiai ellenőrzési rendszer pilot projektjében?

Iskolánk igen jó hírű, nagyon népszerű és a maga nemében különleges intézmény. Szerettük volna megmutatni, hogy mindezek nemcsak üres szólamok, hanem a kialakult vélemény mögött egy jól felkészült, valódi hivatástudattal rendelkező pedagógusgárda magas színvonalú szakmai és pedagógiai munkája áll.

Mennyiben fogja segíteni a munkájukat a szakmai ellenőrzés?

Az objektív külső értékelést fontosnak tartom mind a pedagógusok, mind az intézmény számára. A szakmailag hozzáértő testület ítélete megfelelő megerősítést és pontos visszajelzést adott arról, hogy jó úton járunk, és nagyon jól végezzük a dolgunkat.

Volt az ellenőrzésnek kellemetlen része?

Szakmailag semmiképpen nem, talán csak az ezzel járó szervezés jelentett egy kis gondot. Mivel a projekt megkezdése több hetet csúszott, így kis nehézséget okozott az ellenőrzés beillesztése a május eleji sűrű iskolai programjaink közé, hiszen a pedagógusok 60 százalékát ellenőrizték, ami a mi esetünkben, nagy tantestület lévén, 36 kollégát jelentett, de a tanfelügyelők nagyon rugalmasan figyelembe vették a kéréseinket. 

Mi volt a legpozitívabb tapasztalatuk?

Egyértelműen az eredmény, amire nagyon büszke vagyok. A kollégákat négy szempont szerint értékelték, és az ellenőrzött területek legtöbbjén kiváló minősítést szereztek, igen kevés fejlesztendő részterületet találtak a szakértők. Engem, mint vezetőt, nyolc területen értékeltek, mindegyikre kiváló minősítést kaptam, fejlesztendő részterület nem volt. Az intézményt szintén nyolc területen értékelték, mindegyik területen rávilágítottak a szakértők a kiemelt eredményekre, erősségekre. Egyik területen sem javasoltak fejlesztést vagy azonnali beavatkozást.

Jobbnak véli az új ellenőrzési rendszert a korábbinál?

A jelenlegi alaposabb, átfogóbb, de egyben emberközelibb is. Nem csupán az iskolai dokumentumok elemzésére épül, hanem az intézményben dolgozók munkáján, a tanulók és az intézménnyel közvetlen kapcsolatban álló szülők véleményén alapul.

 

 Soós Tünde

Pedagógusként tartott az ellenőrzéstől?

Az „ellenőrzés” szó óhatatlanul is szorongást vált ki az emberből. Végiggondolja magában, jól teszi-e a dolgát, megfelel-e az elvárásoknak. Iskolánkban az óralátogatások, nyílt napok szerves részét képezik a mindennapoknak, ezért felkészültnek mondhatjuk magunkat a hasonló helyzetekre. Előzetesen megkaptuk a minősítés során figyelt szempontokat, így egészséges izgalommal készültem a látogatásra.

Mi volt az ellenőrzés menete?

A tanfelügyelők két órát tekintettek meg, amelyeket az órarendből választottak ki. Nálam bontott csoportban ugyanazt az órát nézték, de ez izgalmas kihívást jelentett, és jó lehetőséget adott arra, hogy megmutathassam, hogyan lehet azonos tananyagot különböző összetételű csoportokkal elsajátíttatni.

Minden ugyanolyan természetességgel zajlott, mint tanfelügyelők nélkül?

Igen, de törekedtem is erre. Azt gondolom, bárki is látogatja az órát, a lényeg az, hogy a gyerekeket ne feszélyezze a helyzet, s a megszokott menetben, jó hangulatban, aktív részvétellel tudják elsajátítani az anyagot.

Hasznosnak tartja pedagógusként az igazgatókat és iskolákat érintő szakmai ellenőrzést?

A szakmai ellenőrzés egyfajta „feed back”, vagyis megerősítése annak, hogy jól végezzük-e a munkánkat. Fontos, hogy szakmailag jól felkészült, hiteles, gyakorlott szakemberek értékeljenek, elismerjék a teljesítményünket, de ha szükséges, segítsenek is tanácsaikkal.