Pályázatok

2017. október

Összeállította: Bálint Anna

 

Mester-M díj áldozatkész pedagógusoknak

Tárgy: A MOL Magyarország Új Európa Alapítványának díjára bárki jelölhet olyan, 10 és 18 év közötti fiatalokkal foglalkozó pedagógust, aki tehetséges tanulókat készít fel nemzetközi versenyekre, segít elindítani őket szakmai pályájukon, vagy épp hátrányos helyzetű tanulókat vesz pártfogásába, esetleg sokakat megmozgató, eredményes szakköröket, iskolán kívüli programokat szervez. Az 1 000 000 forintos pénzjutalomban évente 10, bármely tantárgyat oktató vagy sportágban tevékenykedő személy részesülhet.
Határidő: 2017. december 31.
További információ: www.ujeuropaalapitvany.hu/cikk/mester-m

 

27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny (2017/2018-as tanév)

Kiíró: Magyar Innovációs Szövetség
Tárgy: Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató-, fejlesztő- vagy tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, illetve konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával vagy műszaki alkotással is részt lehet venni. Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1997. október 1. és 2004. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is. Határidő: 2017. november 28.
További információ: www.innovacio.hu, +36 1 430-3330

 

Arany János Tehetséggondozó Program 8. évfolyamos tanulók számára

Tárgy: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges nyolcadik évfolyamos tanulóknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelkedjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
Határidő: 2017. december 12.
További információ: A programról: www.ajtp.hu. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).