Programajánló

2015. április

Összeállította: Indri Dániel

 

Egy Csepp Figyelem

Országszerte

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 2013-ban indította el Belevalók elnevezésű, ingyenes, diabéteszhez kapcsolódó oktató programját. A képzés célja, hogy felkészítse az óvónőket, dadusokat, iskolapedagógusokat a cukorbeteg kisgyerekek óvodai gondozására, valamint megkönnyítse a diabétesszel élő gyerekek óvodai és iskolai felvételét, beilleszkedését a közösségekbe. Jelenleg Magyarországon mintegy 5000, 18 év alatti cukorbeteg gyermek él, körülbelül 98 százalékuk egész életében inzulinadásra szorul. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány félnapos, a cukorbetegséggel kapcsolatos szakmai előadásokra és gyakorlati bemutatókra épülő továbbképzési programot indít, elsősorban bölcsődei gondozók és pedagógusok számára. Az oktatási nap elméleti és gyakorlati részből áll, amelynek keretében szakemberek ismertetik a következő témákat: cukorbeteg mintanap, mintaétrend, szituációs gyakorlatok, vészhelyzetek elhárítása, életből vett példák, a használati eszközök megismertetése. Az ingyenes továbbképzést követően a résztvevők tisztában lesznek azzal, hogy ha bekerül egy cukorbeteg gyermek a közösségbe, akkor mi a teendő, mire kell odafigyelni esetükben.

(www.egycseppfigyelem.hu/programjaink/belevalok)

 

Nevelési-oktatási programok az egész napos iskolák számára

Budapest, május 29.

A 2015. május 29-én Budapesten rendezendő zárókonferencia keretében mutatják be mind a nevelési-oktatási programokat, mind azokat a jó gyakorlatokat, amelyek a fejlesztés során felszínre kerültek. A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz 3. alprojekt a köznevelés területén komplex nevelési-oktatási programok kidolgozására, valamint jó gyakorlatok átvételével történő fejlesztésre vállalkozott elsősorban az egész napos iskolaszervezési formát választó iskolák számára. A programok a kerettantervek által le nem kötött időkeretre – elsősorban tanórán kívüli foglalkozásokra – nyújtanak pedagógiai és szakmai támogatást a közoktatási intézmények számára. A programok az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján válnak hamarosan nyilvánossá és 2015 szeptemberétől kerülhetnek bevezetésre.

A nevelési-oktatási programok témái:

  1. Az egész napos iskola keretprogramja alsó és felső tagozat számára, mely a felzárkóztatás – az általános iskola és a szakképzés közötti átmenet – megkönnyítését is szolgálja.
  2.  Témaspecifikus programok a természettudományos nevelés, a komplex művészeti nevelés és a gyakorlati életre nevelés területén.
  3. Az ökoiskolai nevelési-oktatási program az Ökoiskola cím kritériumrendszerének teljesítéséhez nyújt teljes körű segítséget.

Az egész napos iskolák számára kidolgozott nevelési-oktatási programok sikeres pedagógiai alternatívát kínálhatnak a pedagógiai gyakorlat megújítására. A nevelési oktatási programok kidolgozása 42 iskola 55 fejlesztő csapatával, 242 pedagógus bevonásával történt. Az iskolák nemcsak a programok kidolgozásában vettek részt aktívan, hanem a programok visszajelzések alapján történő véglegesítésében is. Mindehhez az OFI munkatársai folyamatos szakmai segítséget, továbbképzéseket és hálózatépítési lehetőséget biztosítottak. A nevelési-oktatási programok tartalmazzák mindazokat a gyakorlati megvalósításhoz szükséges elemeket (a pedagógiai koncepció; a tanulási-tanítási program; a program moduljai; a tanulási-tanítási és értékelési eszközei; a programhoz tartozó pedagógus-továbbképzés; a támogató rendszer terve), amelyek segítik a programok bevezetését.

(http://www.ofi.hu/)

 

A magyar képesítési keretrendszer bevezetése – Szakmai konzultációval egybekötött konferencia

Budapest, MOM Kulturális Központ, május 6.

Az Oktatási Hivatal MKKR Nemzeti Koordinációs Pontja felkérésére a Tempus Közalapítvány a társadalmi konzultációt elősegítő konferenciát szervez a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséről. A konferencia célja elsődlegesen a hazai oktatási, munkaerő-piaci szereplők és társadalmi partnerek tájékoztatása, valamint a további fejlesztési feladatok tudatosítása. Az MKKR és további kapcsolódó eszközök megfelelő alkalmazásának, használatba vételének előfeltétele – az eredeti célok mentén – a tanulási eredményeken alapuló gondolkodás általánossá válása, beépülése a képzésfejlesztési és oktatási, értékelési folyamatokba.
Ennek érdekében a konferencián elhangzó helyzetfeltáró és szemléletformáló előadásokat a résztvevők bevonására építő konzultatív délutáni műhelyek követik, melyek a programban felvázolt kérdések mélyebb megértését, megvitatását, és nem utolsósorban a felek közötti bizalomépítést szolgálják az MKKR bevezetése kapcsán. A konferencia hivatalos nyelve a magyar, az angol előadás alatt szinkrontolmácsolást biztosítunk. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

(www.tpf.hu/rendezveny/3002/a-magyar-kepesitesi-keretrendszer-bevezetese)