Szakképzés

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy

A szakgimnáziumok 10. évfolyamán a 2017/2018. tanévtől Pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy jelenik meg a tantervben. A pénzügyi ismeretek tananyaghoz az Iránytű a pénzügyekhez című tankönyv ajánlott, amely minden szakgimnáziumi 10. évfolyamos tanuló részére elérhető. A pedagógusok számára a tankönyvhöz módszertani segédanyag érhető el, valamint a felkészüléshez akkreditált továbbképzések aktuális kurzusai nyújthatnak segítséget.


Szakképzésért és Felnőttképzésért Díj, Weszely Ödön Díj

2017 májusában módosult a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet, amelynek alapján két új elismerést alapítottak. A Szakképzésért és Felnőttképzésért Díj azoknak adományozható, akik a szakképzés és felnőttképzés területén legalább öt éve eredményes, példamutató tevékenységet végeznek, a Weszely Ödön Díj pedig azoknak, akik a szakképzés és felnőttképzés területén kimagasló, példamutató oktatói szakmai tevékenységet végeznek. Az új díjak lehetővé teszik, hogy a pedagógusok mellett a jövőben a szakképzésben dolgozó nem pedagógus oktatók, szakemberek, továbbá gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek eredményes és színvonalas szakmai munkáját is el lehessen ismerni.


Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj összege az alábbiak szerint változott: szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen 10 000 Ft/hó, ezt követően tanulmányi átlageredménytől függően 10 000–35 000 Ft/hó; szakgimnáziumi tanulmányok esetében 20 000–50 000 Ft/hó. A felzárkóztató oktatásban részt vállaló tanárokat az elvégzett többletmunkáért a korábbinál magasabb, 30 000 Ft/hó díjazás illeti meg.