Olvasási idő: 
6 perc

Témahetek

A témahetek általános célja a 21. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. Az oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a témahét keretében megszervezheti a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat. A nevelési-oktatási intézmények a programok megtartásához önkéntesek (pénzügyi, infokommunikációs, valamint fenntarthatósági szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát.

Pénzügyi és vállalkozási témahét
2018. március 5–9.

Európai kezdeményezés. A pénzügyi ismeretek fejlesztésére az Európai Bankföderáció (EBF) kezdeményezésére átfogó páneurópai program szervezése zajlik European Money Week néven. A program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Magyarország 2015-ben csatlakozott a programhoz, melynek során a szakmai programoktól az iskolákban futó speciális eseményeken át a játékos versenyekig számos csatornán találkozhatunk a Pénz7 eseménysorozatával.

Pénzügy és vállalkozás. A programsorozatban a pénzügyi tudatosság mellett 2017-ben megjelent a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása is (a vállalkozások alapításának kérdéskörétől kezdve egészen a cégek tevékenysége során felmerülő kihívásokig, buktatókig).

Célcsoport. A program fókuszában elsősorban az általános és középiskolások állnak, 2017-ben azonban már néhány felsőoktatási intézményben is megjelent a Pénz7.

Fő szervezők. A programsorozatot 2015 és 2016 között a Magyar Bankszövetség koordinálta a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben (ez utóbbi alapítói a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség és a Diákhitel Központ). 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint projektgazda a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A program – vállalkozói ismeretekkel való – bővítését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Junior Achievement Alapítvány segítette.

Tananyagok, felkészítő anyagok. A 2015-ös és 2016-os év teljes dokumentációja mindenki számára elérhető a www.penz7.hu honlapon. A 2017-es tananyagot és dokumentációt csak a regisztrált iskolák tölthetik le. Ezenkívül kidolgozott óratervek, tanári útmutatók és felkészítő anyagok állnak rendelkezésre. A 2018-as anyagok a későbbiekben kerülnek fel a honlapra.

Önkéntesek fogadása. A témahét keretében egy-egy iskolai tanórába önkéntes pénzügyi szakemberek, illetve önkéntes vállalkozók is bekapcsolódhatnak. Az önkénteseket a Pénz7 szervezői közvetítik az erre igényt tartó iskoláknak. Az iskoláknak a regisztráció során meg kell jelölniük, hogy pénzügyi vagy vállalkozási témában szeretnének önkéntes szakértőt fogadni (mindkét témakör is választható, de külön regisztráció szükséges hozzá). Az önkéntesnek a tanórát nem önállóan kell megtartania, szerepe tehát az, hogy a pedagógusok iránymutatása alapján részt vegyen az órán, készüljön az óratervben megjelölt feladatra, és keressen az adott korcsoport szintjén befogadható, a tematikához kapcsolódó saját példákat.

Honlap: www.penz7.hu


Digitális témahét
2018. április 9–13.

Célkitűzés. A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.

Tevékenységek, módszerek. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során. A tantárgyi és órarendi kötöttségektől részben függetlenül, egy egységes téma keretében, jellemzően digitális eszközökkel dolgozzák fel az iskolák az átadandó ismereteket és készségeket. Előtérbe kerülnek a készségfejlesztő elemek, az alkotás, a csoportmunka és a projektalapú megközelítés.

Programok. Az iskolai csoportok a témahét partnerei által biztosított ingyenes programokon vehetnek részt, melyek elérhetőségét a digitalistemahet.hu honlapon lehet majd megtalálni. A programtérképen minden regisztrált intézmény és partnerprogram meg fog jelenni a regisztráció megnyitása után.

Felkészítő anyagok. A tanárok felkészülését a honlap Tudásbázis menüpontjában található kész mintaprojektcsomagok és számtalan pedagógiai segédlet segíti.

Honlap: digitalistemahet.hu


Fenntarthatósági témahét
2018. április 23–27.

Célkitűzés. A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha nem változtatunk gyorsan szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskoláskorban megismerjék a téma fontosságát, és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

Korcsoportok. A témahét szervezői olyan foglalkozásokat ajánlanak, amelyek újszerű pedagógiai módszerek alkalmazását teszik lehetővé (pl. projektmódszer, digitális módszerek), ezzel is segítve a fenntarthatóság témájának élményszerűbb elterjesztését. A témahét keretében megvalósuló tematikus tanórákra három korosztálynak eltérő tartalmú óravázlatokat ajánlanak.

Óravázlatok. A témahét korosztályokra bontott tananyagát 2016-ban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnázium szakértői csapata készítette. Ezek, továbbá a 2017-es anyagok is elérhetők a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlap Óravázlatok menüpontjában. A 2018-ra vonatkozó előzetes programtervek 2017. október 10-ig kerülnek fel a honlapra. Az iskolai regisztrációs felület 2017. augusztus 21-én válik elérhetővé.

Honlap: www.fenntarthatosagi.temahet.hu