Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Balatoni Kinga Cecília

Szerkesztő:
Indri Dániel

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles{kukac}ofi.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70.,
E-mail: kozneveles{kukac}ofi.hu
Telefon: (06-1) 235-7276

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.

Szerkesztőbizottsági tagok:
Aczél Petra elnök, Balatoni Monika, Gloviczki Zoltán, Horváth  Vanda, Indri  Gyula, Ötvös  Zoltán

Tanácsadó testület:
Bagdy Emőke, Gáspár Mihály, Lányi András, Lévai Balázs

Layout tervek:
Salt Communications Kft.

Tördelés:
Pattantyus Gergely

Olvasószerkesztők:
Földes Zsuzsanna

Felelős kiadó:
Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
E-mail: kozneveles{kukac}ofi.hu
Telefon: (06-1) 235-7276

Kiadja:
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Tartalomfejlesztési és Tankönyvkiadási Igazgatóság,
Pedagógiai Kiadványszerkesztő Központ, felelős igazgató: Kamp Alfréd

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.