Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.

Szerkesztőbizottsági tagok:
dr. Kaposi József, Ötvös Zoltán

Layout tervek:
Salt Communications Kft.

Tördelés:
Pattantyus Gergely

Olvasószerkesztő:
Földes Zsuzsanna

Felelős kiadó:
Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Kiadja:
Oktatási Hivatal, Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály, Pedagógiai Kiadványok Osztálya,
felelős főosztályvezető: Kamp Alfréd