Új Köznevelés

Felelős szerkesztő:
Pálfi Erika

Főszerkesztő:
Balatoni Kinga Cecília

Szerkesztő:
Indri Dániel

Megrendelés/hirdetés:
Biró Anita, Telefon: (06-1) 235-7220,
E-mail: kiado@ofi.hu
Korábbi lapszámaink megvásárolhatóak mintaboltunkban (1085 Budapest, József krt. 63.)

Szerkesztőség:
1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 4700 példányban.

Szerkesztőbizottsági tagok:
Aczél Petra elnök, Balatoni Monika, Gloviczki Zoltán, Horváth  Vanda, Indri  Gyula, Ötvös  Zoltán

Tanácsadó testület:
Bagdy Emőke, Gáspár Mihály, Lányi András, Lévai Balázs

Layout tervek:
Salt Communications Kft.

Tördelés:
Pattantyus Gergely

Olvasószerkesztők:
Földes Zsuzsanna

Felelős kiadó:
Kaposi József

Szerkesztőség:
1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Kiadja:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 4700 példányban.