Új Pedagógiai Szemle

Az Új Pedagógiai Szemle az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata, szakmai közreműködő a Magyar Pedagógiai Társaság. Peer-reviewed Tanulmányok rovattal, kutatói és tanári beszámolókkal, határainkon túli neveléstudományi kitekintéssel, színházi és könyvkritikákkal, konferenciabeszámolókkal, vitákkal kíván fórumot biztosítani pedagógusok és oktatáskutatók számára.

 

Elérhetőségek:

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., III. emelet/100A szoba
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 14
E-mail: upsz@ofi.hu
Telefon: +3630/789-45-28 (Veszprémi Attila, szerkesztő)

Részletező vélemény (1-től 7-ig)

 

A téma aktualitása, relevanciája, érdekessége

A tanulmány valós pedagógiai problémával foglalkozik? Kellőképpen feltárja az adott probléma mélységeit? Naprakész a szerző az adott témában, nincs-e olyan fontos fejlemény, amely kimaradt a dolgozatból?

Az Új Pedagógiai Szemle publikációs stílusa az APA nemzetközi stílust (vagyis az Amerikai Pszichológiai Társaság hivatkozási stílusát) követi. Irányadónak tekintjük a Magyar Pedagógia c. folyóiratot, amely főleg a magyar és angol nyelv eltérő sajátosságai miatt néhány eltérő szabályt fogalmazott meg a hivatkozások formáját illetően. Az alábbiakban felsoroljuk az ÚPSZ hivatkozási formájának fontosabb tudnivalóit. Részletesebb útmutatásért kérjük, tekintse meg a Magyar Pedagógia, vagy az APA Style Guide honlapját.