Új Pedagógiai Szemle

Az Új Pedagógiai Szemle az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata, szakmai közreműködő a Magyar Pedagógiai Társaság. Peer-reviewed Tanulmányok rovattal, tanári beszámolókkal, határainkon túli neveléstudományi kitekintéssel, könyvkritikákkal, vitákkal kíván fórumot biztosítani pedagógusok és oktatáskutatók számára.

Elérhetőségek:

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8., II. em. 213-as szoba

H-Cs: 8-16:30, vagy telefonos egyeztetés alapján bármely más időpontban.

E-mail: upsz@ofi.hu

Mobil: +36 30 789 1807 (Takács Géza), +36 20 354 8099 (Veszprémi Attila)

A lap megrendelése, illetve előfizetése a postahivatalokban és a szerkesztőségben lehetséges a kiado@ofi.hu e-mail címen.

Részletező vélemény (1-től 7-ig)

 

A téma aktualitása, relevanciája, érdekessége

A tanulmány valós pedagógiai problémával foglalkozik? Kellőképpen feltárja az adott probléma mélységeit? Naprakész a szerző az adott témában, nincs-e olyan fontos fejlemény, amely kimaradt a dolgozatból?

Az Új Pedagógiai Szemle publikációs stílusa az APA nemzetközi stílust (vagyis az Amerikai Pszichológiai Társaság hivatkozási stílusát) követi. Irányadónak tekintjük a Magyar Pedagógia c. folyóiratot, amely főleg a magyar és angol nyelv eltérő sajátosságai miatt néhány eltérő szabályt fogalmazott meg a hivatkozások formáját illetően. Az alábbiakban felsoroljuk az ÚPSZ hivatkozási formájának fontosabb tudnivalóit. Részletesebb útmutatásért kérjük, tekintse meg a Magyar Pedagógia, vagy az APA Style Guide honlapját.