Author

A B-lista és a pedagógusok

Az MKP vezette politikai tisztogatás 1946-1947-ben

ÖSSZEFOGLALÓ

Magyarország a második világháború után, megszabadítva a hazai és német náci terrortól, egyúttal a kommunista nagyhatalom, a Szovjetunió befolyási övezetébe került. A fegyverletétel első pillanatától megkezdődött a harc a kommunista hatalomátvétel, az újabb diktatúra érdekében. Ennek egyik látványos jelenete a megtépázott, háborús bűnsegédként elmarasztalható tisztviselői, közalkalmazotti kar megtisztítása volt, a folyamatot ésszerű létszámleépítésnek tüntetve fel. Ez volt az úgynevezett „bélistázás”. Ennek a politikai indítékú tisztogatásnak a pedagógustársadalom is érintettje volt. Bár a krónikus oktató-nevelő hiány a pedagógusok szempontjából kedvező körülmény volt, ennek ellenére nagyszámú vétlen pedagógus vált meghurcolttá, amit aztán a kapkodó revízió sem orvosolhatott igazán. A történtekről jelentős, bár súlyosan hiányos, és mindmáig feldolgozatlan iratanyag áll rendelkezésünkre. Országos feldolgozásuk sürgető feladat. Ez az írás elsőként próbálja a történteket a források tükrében, pedagógus-nézőpontból szemügyre venni.