Author

A gyakorlati programozás és játékfejlesztés tanításának alternatív módszere grafikai felületek támogatásával

IRODALOM

Anderson, E. F. és McLoughlin, L. (2007): Critters in the Classroom: A 3D Computer Game-Like Tool for Teaching Programming to Computer Animation Students. The National Centre for Computer Animation, Bournemouth University.

Benedek András (2007): Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. Világosság, 9. sz., 21-28.

Bleed, R. (2005): Visual Literacy in Higher Education. Maricopa Community Colleges, ELI Explorations.

Brain, M. (2009): Teaching your kids how to write computer programs. Letöltés: http://marshallbrain.com/kids-programming.htm (2013. 10. 27.)

Chen, W. K. és Cheng, Y. C. (2007): Teaching Object-Oriented Programming Laboratory With Computer Game Programming. IEEE Transactions on Education, 50. 3. sz.

Edu&Joy (2015): http://eduandjoy.hu/. Letöltés: 2015. 08. 01.

Finley, K. (2013): World of Codecraft: 3-D Game Teaches Kids ‘Big Ideas’ of Programming. Letöltés: http://www.wired.com/2013/07/programming-game-engagement/ (2013. 10. 27.)

Haden, P. (2006): The Incredible Rainbow Spitting Chicken: Teaching Traditional Programming Skills Through Games Programming. Eighth Australian Computing Education Conference (ACE2006). Conferences in
Research in Practice in Information Technology
, 52. 81-89.

Heussner, K. M. (2013): Robots and rocket launchers: Kuato Studios uses gaming to teach kids the basics of coding. Letöltés: http://gigaom.com/2013/03/26/robots-and-rocket-launchers-kuato-studios-u... (2013. 10. 27.)

Katona Krisztina és Kurdi Zsombor Zsolt (2008. 08. 27): A szoftvertervezés gyakorlati oktatása. IF2008 konferencia, Debrecen.

Kirkland, D. és O’Riordan, F. (2008): Games as an Engaging Teaching and Learning Technique: Learning or playing?, Griffith College, Dublin.

Kurzweil (2013): A video game that teaches how to program in Java. Letöltés: http://www.kurzweilai.net/a-video-game-that-teaches-how-to-program-in-java (2013. 10. 27.)

Leutenegger, S. és Edgington, J. (2004): A Games First Approach to Teaching Introductory Programming. Conference’04, 1–2. sz.

Lockhart (2013): Games That Teach Programming: A Brief Overview. Letöltés: http://www.gamasutra.com/blogs/RobLockhart/20130905/199667/Games_That_Te... (2013. 10. 27.)

Mikoluk, K. (2013): Best Programming Languages to Learn in 2013: The Elite Eight. Letöltés: https://www.udemy.com/blog/best-programming-language/ (2013. 10. 27.)

Minden, ami Közgáz (2010): Oktatás + módszertan = oktatásmódszertan, Letöltés: http://kozgaz.blog.hu/2010/06/17/oktatas_modszertan_oktatasmodszertan (2013. 10. 27.)

Miskolczi Ildikó (2010): Tanulás vagy E-tanulás? – Oktatásmódszertan a XXI. században, Szolnoki Tudományos Közlemények, 14. sz. Letöltés: http://tudomany.szolnok-mtesz.hu/kulonszamok/2010/cikkek/Miskolczi_Ildik... (2015. 06. 25.)

Molnár György (2011): Új módszerek a pedagógiai gyakorlatban – az IKT alapú megoldások tükrében. Szakképzési Szemle, 27. 3. sz. 170-177.

Molnár György (2012): A technológia és hálózatalapú tanulási formák és attitűdök az információs társadalomban, különös tekintettel a felsőoktatás bázisára. Információs Társadalom, 3. sz. 61-76.

Molnár Gyögy és Benedek András (2013): ICT Related Tasks and Challenges In The New Model of Technical Teacher Training. In: John Terzakis, Constantin Paleologu, Tibor Gyires (szerk.): InfoWare 2013: ICCGI 2013: The Eighth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, Nizza. 40-44.

Molnár György (2014): Pedagógiai megújulás tapasztalatai a szakmai tanárképzésben – új IKT alapú eszközök és koncepciók a tanárképzésben. In: Ollé János (szerk.): VI. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Budapest. 434-452.

Nyíri Kristóf (2003): From Texts to Pictures: The New Unity of Science. In: Nyíri, K. (szerk.): Mobile Learning: Essays on Philosophy, Psychology and Education. Passagen Verlag, Bécs. 45-67.

Overmars, M. (2004): Teaching Computer Science through Game Design. Computer, 4. sz. 81-83.

Pap-Szigeti Róbert és Pásztor Attila (2008): A LEGO programozható robotjaival segített programozásoktatás beválásvizsgálata. In: Pethő Attila és Herdon Miklós (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2008. Debereceni Egyetem, Informatikai Kar, Debrecen. Letöltés: http://www.agr.unideb.hu/if2008/dok/absztrakt.pdf (2015. 06. 25.)

Pinola, M. (2013): How and Why to Teach Your Kids to Code. Letöltés: http://lifehacker.com/how-and-why-to-teach-your-kids-to-code-510588878 (2013. 10. 27.)

Primerlabs (2013): Letöltés: http://primerlabs.com/ (2013. 10. 27.)

Rajaravivarma, R. (2005): A games-based approach for teaching the introductory programming course. Newsletter ACM SIGCSE Bulletin, 37. 4. sz. 98-102.

Romano, B. (2013): Dan Shapiro Builds a Board Game to Teach 3-Year-Olds Programming. Letöltés: http://www.xconomy.com/seattle/2013/09/03/dan-shapiro-builds-board-game-...
(2013.10. 27.)

Siemens, G. (2005): Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Letöltés: http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm (2013. 10. 27.)

Siemens, G. (2006): Knowing Knowledge. Letöltés: http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf (2015. 06. 25.)

Tóth György Ferenc és Johanyák Zsolt Csaba (2007. 04. 12.): A szoftverfejlesztés oktatásának reformja a versenyszféra visszajelzései alapján. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged.

Visual Education (2013): Letöltés: http://centerforvisualeducation.com/about-vised/ (2013. 10. 27.)

Yoyo games (2015): Letöltés: http://www.yoyogames.com/ (2015. 09. 05.)