Olvasási idő: 
31 perc
Author

Egészségnap a Losiban, avagy projektmódszer a gyakorlatban

[1]A szerzők egy olyan iskolai egészségnap történéseit mutatják be, amely tevékenységekbe ágyazottan próbálta közvetíteni az egészséggel kapcsolatos értékeket. A bemutatott program valójában olyan projekt, amelyben helyet kaptak a testi és lelki egészséggel kapcsolatos tevékenységek, a fizikai állapotfelméréstől a különböző sporttevékenységeken, az egészséggel kapcsolatos tesztfeladatok megoldásán, az önértékelésen át az önismereti játékokig. A nap programja kiterjedt a családvédelem, az élelem- és kémiai biztonság, a szájhigiénia, a fogápolás, a testhigiénia, a környezetegészség és az egészséges táplálkozás problémáira.

A projektmódszer

A projektmódszer kialakulása a tizenkilencedik század utolsó éveire, a huszadik század elejére tehető. John Dewey amerikai filozófus és pedagógus chicagói kísérleti iskolájában dolgozta ki a módszer alapjait. Pedagógiai elképzeléseit a The School and Society (Iskola és társadalom, 1899) és a Democracy and Education (Demokrácia és nevelés, 1916) című műveiben fejtette ki. Követője, W. H. Kilpatrick írta le a módszer elvi alapjait és a gyakorlati alkalmazás módjait 1919-ben megjelent The project method című könyvében.

A projektmódszer lényege, hogy a megismerés fő forrása az önálló és a csoportos tapasztalás. Olyan ismeretszerzési folyamat, amely során a tanuló az alkotófolyamat részeként és eredményeként sajátítja el a tudnivalókat. Nem passzív hallgató és befogadó, hanem aktív résztvevő, lehetősége van képességeinek kipróbálására és alakítására. A projektmódszer alkalmazásakor a hierarchikus munkamegosztás helyett a kooperativitás, az együttműködés kerül előtérbe. A gyerekekben erősödik a felelősségérzet, a szolidaritás, az együttműködés iránti igény, fejlődik önértékelésük, kommunikációs és – adott esetben – informatikai készségük.

A projektmunkában a tanár szerepe is megváltozik. Nem a mindentudó irányítás, hanem inkább az együttműködés elősegítése, az egyes munkafolyamatok koordinálása a feladata. Egyenrangú partnernek tekinti a diákokat, fenntartva persze, hogy ő „az első az egyenlők között”. A projektmódszer segítségével a diákok érdeklődése sokkal jobban felkelthető, s talán a tanuláshoz, a tudáshoz való viszonyuk is megváltozik.

A módszer célja ugyan sosem a hagyományos értelemben vett tanulás, hanem valamely produktum létrehozása, ám a munkafolyamat során indirekt módon mégis tanulás történik. A diákok lehetőséget kapnak a sokféle ismeret integrálására, az iskolán kívüli világ megismerésére, kapcsolatok kialakítására. A projektet minden esetben értékelik is, így válik teljessé a folyamat: a célok megfogalmazása, a téma kiválasztása, a tervezés és a kivitelezés után a zárás következik.

A projektmódszerről számos írás született, az Új Pedagógiai Szemle is gyakran közöl a témához kapcsolódó tanulmányokat. Jelen írás csak részben tudományos szakcikk, inkább a riport és a műhelytanulmány elegye: a Losonci Téri Általános Iskolában rendezett egészségnapról tudósít.

A projekt helyszíne

A Losonci Téri Általános Iskola a budapesti nyolcadik kerület egyik legszínvonalasabb oktatási intézménye, huszonöt éve épült a józsefvárosi lakótelep közepén.[2] Az iskolában csoportbontásban tanítják az idegen nyelvet, az informatikát, a technikát. Könyvtár, tágas tornaterem, feszített víztükrű uszoda áll a diákok rendelkezésére. A számítástechnikai szaktantermek jól felszereltek. Francia-, német-, angol-, kézműves, közlekedési, kreatív hobbi, informatika-, matematika-, rajz-, dráma-, csillagász-, sakk-, tánc-, természetjáró szakkörön fejleszthetik képességeiket, gyarapíthatják tudásukat a gyerekek. Az iskolai énekkar hagyományosan minden évben a Horváth Mihály téri templomban tart karácsonyi hangversenyt. A sportot kedvelő diákok választhatják a kézilabdát, a kosárlabdát, a labdarúgást és a floorballt.

Érdemes kitérni a 2006–2007-es tanévben indult első osztályok jellemzőire is: 1/a: A kislányok megismerkednek a ritmikus gimnasztika alapjaival, a fiúknak úszás. 1/b: Matematika-tehetséggondozás; a logikus gondolkodást sakkoktatással kiegészítve és szorobán használatával fejlesztik. 1/c: A második félévtől játékos formában tanítják az angol nyelvet. Az egész napos oktatás és nevelés keretén belül biztosítják a mindennapos, játékos angolfoglalkozásokat. 1/d: A tanulók az infotéka–technikaórák keretében bontott csoportban számítógépek és játékos kísérletek segítségével megismerkednek a természettudományos ismeretek alapjaival.

Az egészségnaphoz kapcsolódóan nemrég a pedagógusok többsége részt vett a projektmódszerről szóló tanfolyamon. Megismerkedtek a projekt szakirodalmával, a projektpedagógiával, a projektek felépítésének folyamatával, a projektpedagógia módszertanával, és önálló projekteket is terveztek.

Korábban is voltak hasonló rendezvények, csak éppen nem projektnek nevezték őket. Ilyen például a Csodák Palotája, amikor a természettudományi tantárgyakhoz kapcsolódóan kísérleteket végeztek és kiállítást rendeztek. Vagy a Honfoglalás-nap, amikor jurtát építettek az udvaron, és a jelmezeket a szülők varrták. Tavaly a farsangi műsorba már az európai dimenzió is bekerült: minden osztály egy-egy európai uniós országot mutatott be, nemcsak jelmezekkel, hanem például az adott nép nyelvének, jellegzetes ételének megismertetésével is.

A jövőben számos hasonló rendezvényt terveznek, annál is inkább, mert ez nemcsak a gyerekeknek élmény, hanem a tanároknak is, hiszen jobban megismerik egymást. A legfontosabb cél a közösségépítés.

Az Egészségnap című projekt

2007. április 27-e jelentős dátum a Losonci Téri Általános Iskola történetében. Az Egészségnap elnevezésű projekt a teljes felső tagozatot megmozgatta, körülbelül háromszázötven diák vett részt a különböző, egészséggel kapcsolatos rendezvényeken. Az egészségnap az osztályfőnöki munkaközösség-vezető földrajz–biológia szakos tanár ötlete. Olyan programot állított össze, amelyben minden a testi és lelki egészséggel kapcsolatos: fizikai állapotfelmérés; sport; egészséggel kapcsolatos tesztfeladatok megoldása, önértékelés; önismereti játékok; családvédelem; egy hegymászó élménybeszámolója; élelem- és kémiai biztonság; szájhigiénia, fogápolás; testhigiénia; a környezetvédelem és az egészség kapcsolata; egészséges táplálkozás és a vitaminok ismerete; házipatika; bőrápolás, sminkbemutató; hajápolás, frizurakészítés.

A gyerekek a kínálatból szabadon választhattak, de voltak ajánlott és kötelező programok is. A tanárnő felkereste az ÁNTSZ-t, a Vöröskeresztet, a kerületi védőnőt, s nagyon sok segítséget kapott a kollégáktól. A rendezvény időtartama 4×45 perc, célja, hogy a diákokban tudatosuljon: az egészséghez nemcsak a helyes táplálkozás, a mozgásban gazdag életmód tartozik hozzá, hanem többek között a testápolás, a biztonságos párkapcsolat, a családvédelem és a környezetvédelem is. Fontos, hogy a diákok megismerjék önmagukat (erre szolgált az Önértékelőlap – 1. melléklet), és tisztában legyenek azzal, hogy az, amiről biológiaórán általánosságban tanulnak, róluk szól.

Az iskola folyosóin az egészséggel, betegséggel kapcsolatos közmondásokat függesztettek ki (2. melléklet), s a tanulók illusztrációi díszítették a falakat. Volt olyan tanterem, amelyben terített asztalok sorakoztak – gyümölcsök, tejtermékek, szénsavas üdítők, csokoládék, chipsek –, s a gyerekek kiválaszthatták, mit ennének reggelire. A vállalkozó kedvűek megkóstolhatták a pedagógusok által készített finomságokat is: például a padlizsánkrémes rozskenyeret vagy a teljes kiőrlésű lisztből sütött kenyeret, a snidlinges, fokhagymás, petrezselymes túrókrémet, a zakuszkát, a zöldség- és gyümölcssaláták valamelyikét, a zabpelyhes kekszet vagy a kókuszgolyót.

Az épület különböző pontjain elhelyezték az egészség tizenkét pontját (3. melléklet), ha ezt a diák összegyűjtötte, feljegyezte és bedobta a kihelyezett urnába, a nap végén sorsoláson vett részt. Uszodabérletet, sportkönyvet vagy az iskolai tánctanfolyamra állandó belépőt nyerhetett. A tanulói érdeklődés ébrentartását szolgálta, hogy az egyik pontot csak később, ráadásul az udvaron „rejtették el”. (Sokan épp ezen véreztek el, ugyanis nem volt türelmük megkeresni a hiányzó pontot, s hallomásból beírt, netán kitalált válasszal adták le a nevezési lapot.)

A tanári közreműködésre jó példa az egészséges táplálkozásról és a legfontosabb vitaminokról szóló tájékoztató, ezt a fizika–kémia, a technika–fizika, valamint a magyar szakos tanár tartotta. A-, B-, C- és D-vitaminokat tartalmazó élelmiszereket, ételeket mutattak be, és összefoglalták, milyen betegségeket okozhat a vitaminhiány. A táplálkozási ajánlásokat, az egyes élelmiszerek energiatartalmát, az ideálsúly-táblázatot szórólapon terjesztették, s hasonló módon adták a diákok kezébe a túlsúlyról és elhízásról szóló „könyvecskét” vagy éppen a répagolyócska nevű őszi finomság receptjét.

A másik földrajz–biológia szakos tanár is fontos területet választott, a házipatikát. Számos háztartásban sok olyan gyógyszer, illetve gyógyhatású készítmény halmozódik fel, amelyeket később semmire sem használnak. A tanárnő előadását gyakorlati példákkal színesítette: a gyerekek megismerhették az aktuális betegségekre alkalmazható, a készenléti és az úgynevezett maradék gyógyszereket. Otthon csak készenléti pirulákat kell tartani, a többi veszélyes hulladék és méreg. Sem felhalmozásuk, sem hosszú távú tárolásuk nem célravezető. Sokan most hallottak először arról, hogy a gyógyszer orvos nélkül méreg, és hogy a lejárt szavatosságú patikaszereket a gyógyszertárakban visszaveszik s megfelelő módon megsemmisítik.

Az egészségnap egyik mindenki számára elérhető, sőt kötelező feladata volt az egészségteszt, amelyet az informatikatermekben tölthettek ki a tanulók. A védőnő segítségével megalkotott kérdéseket az iskola matematika–informatika szakos tanára a Microsoft Excel programban összesítette, s a válaszadást interaktívvá tette: a gyerekek azonnal szembesülhettek eredményeikkel. Tíz-tíz kérdés kapcsolódott hat témakörhöz: fogápolási ismeretek, táplálkozás, allergia, kullancs, lázcsillapítás, dohányzás (4. melléklet). Csupa olyan téma, amely a mindennapokban is előfordul, s akár életet is menthet az, aki tudja, miként kell a magas lázat csillapítani vagy a kullancsot eltávolítani a bőrből. A program azonnal értékelte a válaszokat: 5 alatt: talán majd legközelebb; 5–6: még egy kicsit tanulnod kell; 7–8: sokat tudsz a témáról; 9–10: gratulálok!

A hetedik–nyolcadik évfolyamosoknak az ÁNTSZ két munkatársa beszélt a családvédelemről, a családtervezésről, a biztonságos párkapcsolatról, a nemi betegségekről. Különösen fontos, hogy ez a korosztály tisztában legyen a felelősséggel, és azzal, hogy az egészséges életmódhoz a lelki, a testi és a szellemi harmónia egyaránt hozzátartozik.

Az iskola udvarán a fiúknak kötélgyakorlatot, ingafutást, szökdelő gyakorlatot és labdaátadásokat szerveztek, a tornateremben a lányok aerobiktudását mérték fel. A gyerekek sportteljesítményét az önértékelőlapon minősítették: megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt.

Az érdeklődő diákoknak a pszichológus önismereti játékokat tartott a kaptárban (ez az iskola olyan helyisége, amely nem tanterem, nincsenek padok, nevezhetnénk kultúrszobának; többek között itt készülnek a gyerekek a színielőadásra, itt gyakorolnak a táncosok, a tornászok). Az ismerkedés során a gyerekek egy-egy mozdulattal jellemezték önmagukat, majd különféle érzelmeket mutattak be, s a többieknek ki kellett találniuk, melyik érzelemről van szó. „A súgott mondat körbejár” játék volt az egyik legérdekesebb, de a közös történetalkotás is tetszett a résztvevőknek.

Leginkább a lányokat vonzotta a hajápolásról, frizurakészítésről, illetve a testápolásról, a bőrápolásról, sminkkészítésről szóló bemutató, bár ezek visszhangja nem éppen pozitív, több információt, gyakorlati tanácsot vártak a gyerekek. A szájhigiéniáról és fogápolásról tartott előadást sokan meghallgatták, kisebb érdeklődés övezte viszont az Élelem- és kémiai biztonság című programot, pedig az egészséges életmód szempontjából fontos lenne tudni, mit eszünk, iszunk, és egy-egy termék mennyire káros vagy épp mérgező.

Különleges élményben lehetett része annak a diáknak, aki az Élménybeszámoló – vetítés címen futó előadást választotta: Szendrő Szabolcs hegymászó és fotóművész A Börzsönytől a Himalájáig című filmjét láthatták az érdeklődők. Szendrő Szabolcs számára az életet jelenti a hegymászás, annál is inkább, mert egy balesetben elveszítette a fél lábát. Úgy véli, a hegymászás nem sport, mert a mai sport mindinkább arról szól, hogy a másikat legyőzzük, a hegymászó viszont összefog a társával, barátjával, s ez az együttműködés a siker alapja: a hegymászónak elsősorban önmagát kell legyőznie.

Természetesen az iskola dolgozói sem maradtak ki az egészségnap egészséggel kapcsolatos részéből: koleszterin- és vércukorszint-vizsgálaton vehettek részt.

Értékelés

A projekthez szervesen hozzátartozik az értékelés is. Az előzetes tervek szerint a tanulói vélemények az iskolaújságban jelennek meg, és a Losi honlapjára is felkerülnek majd (http://losonci.uw.hu). Több osztályban fogalmazást is írtak az egészségnapról. A diákok többnyire komolyan vették a feladatot, ám volt olyan gyerek, aki azt írta: „Nagyon jó volt, nagyon tetszett, de a legjobb, hogy nem voltak az órák megtartva.” A többség azonban konkrét tudásgyarapodásról, sőt a legmeghatározóbb élményéről is beszámolt: „Annyit jegyeztem meg, hogy ha töredezett a hajad, akkor le kell vágni.” „Megtanultam, hogy kell jól táplálkozni.” „Nekem legjobban a fizikai felmérés tetszett. Amikor a látásomat vizsgálták, akkor Éva néni azt mondta, hogy sasszemem van.” „Jó volt az aerobic, csak túl gyors volt a csaj, és nem tudtuk követni.” „Tulajdonképpen ezen a napon megtanultuk, hogy az egészség nagyon fontos. Megtanultuk, hogy mit kell enni (már ami egészséges).” „A 12 pontból mindegyiket összegyűjtöttem, de a 9. nagyon nehéz volt, mert a térkép alatt volt, nekem is mondták, hogy ott van. A gyerekek összetartottak, mert az információ egymás közt szoros volt!”

A rendezvény után egy héttel reprezentatív felmérést készítettünk a tanulók között. Hatvanhat gyerek töltötte ki a kérdőívet, hatodikosok, hetedikesek, nyolcadikasok. Arra voltunk kíváncsiak, milyen élményeik voltak, és mit tanultak az egészségnap során. Ötleteket és véleményeket is vártunk.

A válaszok összegzése

1. Melyik program tetszett? (többet is meg lehetett nevezni)

Legnépszerűbb – főleg a nyolcadikasok körében – a szépségápolás volt. A smink készítésével kapcsolatos tanácsok tetszettek nekik, egy vélemény szerint „megtudtam, hogy nem kell annyi festéket felkenni”. Az aerobik és az udvari sportjátékok is sok szavazatot kaptak, ennek egyszerű az indoka: „mert szeretek mozogni”. Az egészséges táplálkozás is a legsikeresebb helyszínek közé tartozott. Ebben nagy szerepe volt a kóstolóknak. „Finomak voltak a kaják.” Az ismeretterjesztő programok közül jónak tartották a filmvetítést, a fogápolást, a családvédelmi előadást és a házipatikát. „Sok újat hallottam.” Az önismerettel foglalkozó helyszíneket hasznosságuk miatt tartották értékesnek. A számítógépes tesztek, a fizikai állapotfelmérés és az önismereti játékok tartoznak ebbe a csoportba.

Volt olyan tanuló, aki a záró értékelést tartotta legfontosabbnak (mert nyert egy könyvet). A többi kérdésre bő választ adó másik tanuló pedig tömören így fogalmazott: „nekem minden tetszett”.

 

2. A fizikai állapot felmérése

A változtatás okai között a testsúllyal és a táplálkozással összefüggő válaszok a leggyakoribbak. Kevesebb édesség és több sport szerepel a legtöbb válaszban.

 

3. Számítógépes tesztek

Az értékelés során négyféle eredményt jelzett a számítógép.

Összességében ez nagyon jó eredmény, pedig sok kérdésnél nem volt egyszerű kiválasztani a helyes választ. Annak külön örülünk, hogy egyetlen tanuló sem választott többségében rossz választ.

Kell-e változtatnod eddigi szokásaidon?

Számítógépes tesztek eredményei

4. Mik az egészséges életmód alapelemei szerinted?

Az egészség 12 pontjának összegyűjtése az iskola különböző pontjairól a nap egyik feladata volt. Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogyan állítaná össze saját egészségkódexét egy felső tagozatos tanuló.

Ajánlatok és tiltások gyerekszemmel:

Egyetlen tanuló írt szélsőséges választ: „Úgy élek, ahogy akarok…”

Egészségkódex

5. Rágyújtottál már cigarettára?

Az igen választ adók döntő többsége nyolcadik osztályos.

 

6. Rendszeresen reggelizel?

Az egészségnap egyik fontos feladata a helyes táplálkozás tudatosítása volt. Bízunk benne, hogy ennek hatása lesz a reggelizés rendszeressé válásában is.

Rágyújtottál már cigarettára?

Rendszeresen reggelizel?

7. Rendszeresen mosol fogat?

8. Milyen testhőmérsékletnél kell elkezdeni a lázcsillapítást?

Ez a kérdés a számítógépes tesztek között kapott helyet. Azért tettük fel itt is, hogy ellenőrizzük, emlékeznek-e a helyes válaszra.

A válaszok többsége helyes. Nem baj, hogy óvatosak a gyerekek, és elkezdenék a lázcsillapítást már hőemelkedés esetén is.

Rendszeresen mosol fogat?

Milyen testhőmérsékletnél kell elkezdeni a lázcsillapítást?

9. Mit kell tenned, ha parlagfüvet látsz?

Újabb kérdés a tesztek közül.

A messze elkerülni válasz indoklásaként szerepelt „mert allergiás vagyok rá”. Érdekes és jó választ adott egy tanuló: „kitépem és a kecskével megetetem”. Ez a tanuló tudja, hogy a kecske kedvenc táplálékai közé tartozik a parlagfű, és a kecskesajt az allergia elleni hatásos természetes eledel.

 

10. Melyik ebédmenüt választanád?

Három lehetőség közül lehetett választani.

A: Húsleves, rántott hús, rizs, Cola

B: Teflonban sütött hal, párolt zöldség, rostos ivólé

C: Rántott leves, pörkölt, csoki, fagyi

Az 58 helyes válasz azt tükrözi, hogy a tanulók tisztában vannak a helyes táplálkozás alapelveivel. Ehhez valószínűleg hozzájárult az egészségnap ilyen helyszíne is. Tetszett az a válasz, amely szerint „B az egészséges, de az A-t kérném”.

Mit kell tenned, ha parlagfüvet látsz?

Melyik ebédmenüt választanád?

11. Ötletek

Ajánlásokat vártunk, hogy milyen programok legyenek még a következő egészségnapon. Néhány ötlet:

Több sport, használjuk az uszodát is, és legyen bicikliverseny, valamint futópad!

Osztályozzuk a gyümölcsöket!

Menjünk ki a szabadba!

Főzzünk magunknak!

Hívjunk meg sztárvendéget!

Legyen táncóra is!

Drogelőadást szervezzünk!

Legyen szexuális felvilágosítás!

A sakk is az egészség része!

Összegzés

Hasonló projekt bármely iskolában megvalósítható, s a tapasztalatok alapján szükség is lenne rá. A gyerekek érdeklődése mindennél fontosabb, s az, hogy ezen a rendezvényen olyan információkat szerezhetnek be, amelyek a tanórán esetleg elkerülik a figyelmüket, vagy szóba sem kerülnek. A következő tanévben a Losonci pedagógusai azt tervezik, hogy az alsó tagozatosoknak is szerveznek egészségnapot, hiszen az egészséges életmódra nevelést minél korábban kellene elkezdeni. A gyerekek úgy nőjenek fel, hogy van tudomásuk az összefüggésekről, és megértik, hogy nemcsak a helyes táplálkozás fontos, hanem az esztétikus öltözködés vagy a rendszeres orvosi ellenőrzés is.

A Losonci Téri Általános Iskola felső tagozatos tanulói számos hasznos ismerettel gazdagodtak e napon, és véleményük szerint szükség lenne hasonló rendezvényekre. A gyerekek értékelték azt is, hogy nemcsak kötelező előadásokat hallgathattak, hanem szabadon választhattak a számukra legérdekesebbnek ígérkező helyszínek közül.

A következő egészségnapon érdemes lenne kitérni az iskola különböző nemzetiségű tanulóinak étkezési szokásaira is. Így például a vietnami és a kínai konyha bemutatása mindenképp célszerű lenne, de a gyerekek megismerkedhetnének a roma konyha jellegzetességeivel is.

A hasonló projekt megvalósításán töprengő iskolák tapasztalatainkról érdeklődhetnek az iskola e-mail címén (losialtiskfreemail.hu), az egyes dokumentumokat (önértékelőlap, tesztek) akár elektronikus formában is rendelkezésre bocsátjuk.

1. melléklet

Önértékelőlap

Név: _____________ Osztály: _____________ Születési idő: _____________ Nem: fiú/lány

Fizikai állapotom felmérése
Magasságom: _____________ Derékbőségem: _____________
Testsúlyom: _____________ Csípőbőségem: _____________
Testtömegindexem: _____________
Vérnyomásom: _____________
Látásom: megfelelt jól megfelelt :: kiválóan megfelelt
Tüdőkapacitásom: megfelelt :: jól megfelelt :: kiválóan megfelelt

Sportteljesítményem
Lányok:
aerobic: megfelelt :: jól megfelelt :: kiválóan megfelelt
Fiúk:
kötélgyakorlat: megfelelt :: jól megfelelt :: kiválóan megfelelt
ingafutás: megfelelt :: jól megfelelt :: kiválóan megfelelt
szökdelőgyakorlat: megfelelt :: jól megfelelt :: kiválóan megfelelt
labdaátadások: megfelelt :: jól megfelelt :: kiválóan megfelelt

A számítógépes egészségteszten elért eredményeim
fogápolási ismeretek: Gratulálok! Sokat tudsz. :: Olvasnod kell még. :: Majd legközelebb.
táplálkozás: Gratulálok! :: Sokat tudsz. :: Olvasnod kell még. :: Majd legközelebb.
allergia: Gratulálok! :: Sokat tudsz. :: Olvasnod kell még. :: Majd legközelebb.
kullancs: Gratulálok! :: Sokat tudsz. :: Olvasnod kell még. :: Majd legközelebb.
lázcsillapítás: Gratulálok! :: Sokat tudsz. :: Olvasnod kell még. :: Majd legközelebb.
dohányzás Gratulálok! :: Sokat tudsz. :: Olvasnod kell még. :: Majd legközelebb.

Ezeket az előadásokat látogattam meg (rövid feljegyzések)

2. melléklet

Közmondások

A tisztaság fél egészség.
Akkor becsüli az ember az egészséget, amikor nincs.
Az orvos kezel, a természet gyógyít.
Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs.
Jobb egészségesen szegénynek lenni, mint betegen gazdagnak.
Egészséges, mint hal a vízben.
Egy szeg miatt sántul meg a ló.
Könnyű sebet ejteni, nehéz meggyógyítani.
A kutya is füvet eszik, mikor beteg.
Legjobb orvos az idő.
A mértékletesség többet ér az orvosnál.
Nembánomból lesz a bánom.
Szúnyogcsípésbe is belehalhat az ember.
A tojás is csak egyszer törik el.
A hideg víz sok bajt elvisz.
Retek: reggel méreg, délben étek, este orvosság.
Rövid a torkosság, hosszú a betegség.
A part is ott szakad, ahol a leggyengébb.
Árt a szépségnek.
A szem a lélek tükre.
Tiszta vizet önt a pohárba.
A víz a legjobb ital.
Kinek hol fáj, ott tapogatja.
Rövid a torkosság, hosszú a betegség.
A fájdalmat fájdalmas eszközökkel gyógyítják.
Begyógyul a seb, de megmarad a sebhely.

3. melléklet

Az egészség tizenkét pontja

 1. személyi higiéné
 2. egészséges táplálkozás
 3. több mozgás
 4. stressztűrés, stresszkezelés
 5. baleset-megelőzés
 6. kiegyensúlyozott szexualitás
 7. nem dohányzás
 8. kevesebb alkoholos ital fogyasztása
 9. drogtagadás
 10. időben orvoshoz fordulás
 11. együttműködés az egészségüggyel
 12. az egyéni környezet tisztelete

4. melléklet

Számítógépes tesztek

Fogászati totó
Fogászati totó
1. Hány hónapos korban jön ki az első tejfog? 2-3 hónapos 6-8 hónapos 12-14 hónapos
2. Hány állandó fognak nincs tejfog elődje? 12-nek 6-nak 4-nek
3. Mi a fogszúvasodás első jele? dagadt arc éjszakai fogfájás édesre, hidegre érzékenység
4. Milyen a jó fogkefe? kisfejű mindegy nagyfejű
5. Melyik a helyes fogmosás sorrendje? külső felszín, belső felszín, rágófelszín belső felszín, külső felszín, rágófelszín rágófelszín, külső felszín, belső felszín
6. Szabad-e foghúzás után öblögetni? nem, mert fertőzést okoz szabad, kamillateával nem, mert utóvérzést okozhat
7. Milyen fogai vannak egy 10 éves gyereknek? tej- és maradó foga csak tejfoga csak maradó foga
8. Melyik tejfog esik ki először? metszőfog szemfog őrlőfog
9. Melyik fogmosás a legfontosabb? esti reggeli ebéd utáni
10. Mit okoz a gyakori ínygyulladás? fogszuvasodást semmit fogágybetegséget
11. Milyen fogkrém használata előnyös? vitaminos mentolos fluoridos
12. Ugyanolyan mennyiségű édesség mikor ártalmas legkevésbé? 3 részletre osztva egyszerre fogyasztva 10 részre osztva
13. Árt-e a Coca Cola a fogaknak? sav- és cukortartalma miatt káros közömbös szénsavtartalma miatt tisztító hatású
Dohányzástotó
1. Káros-e a dohányzás? igen nem néha
2. Melyik szervet károsítja leginkább a dohányzás? tüdőt hallást mozgásszerveket
3. Káros-e a dohányfüst annak, aki nem do hányzik, de beszívja mások dohányfüstjét? nem közömbös igen, ők a passzív dohányosok
4. Hol dohányozhat a dohányos személy? bárhol csak kijelölt helyen szabad levegőn
5. Mit előzhetünk meg a fenti intézkedéssel? a nemdohányzók egészségkárosodását a szoba levegőjének telefüstölését kellemetlen szag kialakulását
6. Az teszi-e az embert felnőtté, ha dohányzik? igen nem egyeseket
7. Kik a legveszélyeztetettebbek a dohányzás miatt? a passzív dohányosok a fiatalkorúak mindkét csoport
8. A dohányzó édesanya károsítja magzatát? nem nem lehet tudni igen
9. Könnyen le lehet szokni a dohányzásról? igen nehéz közepes
10. Hogyan lehet leghatásosabban védekezni a dohányzás káros hatásai ellen? kevesebbet kell szívni egyáltalán nem dohányozni csak a felét elszívni
Táplálkozási totó
1. Mikor marad a legtöbb hozzá C-vitamin a citromos teában? Ha nem a forró teába tesszük a citromot Ha cukrot teszünk hozzá Ha mézet is teszünk hozzá
2. Mely tápanyag állandó bevitele a legfontosabb a fejlődő szervezetnek? Zsír Szénhidrát Fehérje
3. Hogyan érhető el az ideális testsúly? Naponta egyszer kiadós étkezés Másnaponként energiadús étkezés Naponta 3-4 alkalommal alacsony energiatartalmú étkezés
4. Miért helyes, ha minél több főzeléket és kevés tésztafélét eszünk? Mert a főzelék sok vitamint, ásványi és rostanyagot tartalmaz Mert a főzelék életfontosságú fehérjét tartalmaz Mert a főzelék jó energiaadó
5. Verejtékezéssel járó sportolás után mely tápanyagok pótlása legfontosabb? Szénhidrát, vas Folyadék, só Zsír, méz
6. Melyik zsiradékféle használható az érelmeszesedés elkerülésére? Étolaj Vaj, margarin Disznózsír
7. Melyik a csirke legkorszerűbb elkészítési módja? Zsírban sütés Bő olajban sütés Grillezés
8. Miért a rozs- és a barnakenyér a legegészségesebb a kenyerek közül? Mert jobban emésztődik Magas liszttartalma miatt Sok rostanyagot tartalmaz
9. Melyik étellel jut a szervezet a legtöbb vitaminhoz? Burgonyafőzelék Sóskaszósz Nyers gyümölcssaláta
10. Melyik üdítóital cukortartalma a legalacsonyabb? Sprite, 7 up Pepsi Cola Rostos ivólé
11. Melyik tápanyag hatására alakul ki testsúlytöbblet? Magas vitamintartalom Alacsony fehérje- és magas sótartalom Alacsony rosttartalom és magas cukor-, zsírtartalom
12. Válaszd ki a legegészségesebb reggelit! Szalonna fehérkényérrel, kávé Tea zsíroskenyérrel, hagyma Gyümölcslé, barnakenyér, vaj, sajt, retek
13. Melyik ebédmintát tartod egészségesnek? Gulyásleves, rántott hús, rizs, Coca Cola Teflonban sült hal, párolt zöldség, rostos ivólé Rántott leves, mákostészta, szörp, fagylalt
Allergiatotó
1. Mi az allergia? A szervezet túlérzékenységi reakciója Fertőző betegség Nátha
2. Mely növény okoz leggyakrabban allergiát? Pitypang Rózsa Parlagfű
3. Mit kell tenned, ha parlagfüvet látsz? Semmit Kitépni tövestől Rálépni
4. Mik az allergia tünetei? Kiütés Tüsszögés, orrfolyás Mindkettő
5. Fertőző betegség az allergia? Igen Nem Néha
6. Milyen az allergiás kiütés? Apró, kicsi Összefolyó, szabálytalan alakú csalánkiütés Hólyagos
7. Mi a poratka? Allergiát okozó élőlény Mesebeli lény Növény
8. Mi kedvez a poratka fejlődésének? Nedves ágynemű Eső Nyár
9. Mivel táplálkozik a poratka? Fűvel Porral Elpusztult emberi hámsejtekkel
10. Hány darab poratka van átlagosan 1 gramm porban? 1 db 200 db 5000 db
Kullancstotó
1. Hol találhatók kullancsok a természetben? Uszodában Füveken, bokrokon Levelek fonákján
2. Az ember vagy állat testén hova fúrja be magát a kullancs? Bőr alá Ruhába, cipőbe Hajlatokba (hónalj, térd)
3. Hogyan távolítjuk el a kullancsot a bőrből? Kenőccsel bekenjük, elkábítjuk, és úgy szedjük ki Csipesszel megfogjuk a testét, és egyenletesen, óvatosan kihúzzuk Nem okoz gondot, ha nem szedjük ki
4. Kirándulás után miről ismerjük fel a kullancs jelenlétét a testen? Átvizsgáljuk a bőrt, ha duzzanatot tapintunk és a bőrből sötéten kilóg a potroha Viszkető kiütés Nem okoz tüneteket
5. Milyen betegségeket okozhat a fertőzött kullancs? Agyhártyagyulladás és Lyme-kór Hasmenés Torokgyulladás
6. Hogyan fertőzhet a kullancs? A nyálával a fertőző vírust befecskendezi a vérbe Nem fertőz Megcsíp, viszket
7. Hogyan védekezhetünk a kullancs által terjesztett betegség ellen? TBC-védőoltással Nem kell Zárt ruházat
Lázcsillapítás, asztma totó
1. Mit nevezünk hőemelkedésnek? 37 °C testhőmérsékletet 37-38 °C testhőmérsékletet 38-39 °C testhőmérsékletet
2. Milyen hőmérsékletnél kell elkezdeni a lázcsillapítást? 37 fok 38 fok 39 fok
3. Miért ennél a testhőmérsékletnél? Mert a legtöbb kórokozó 38 fok körül elpusztul, addig a szervezet védekezik Mert 37 fok már veszélyes Mert 39 foknál elegendő
4. Mikor kell borogatni vagy hűtőfürdőt alkalmazni? 37 foknál 38 foknál 39 foknál
5. Mi a hűtőfürdő? Fürdés hideg vízben Szauna utáni fürdőzés Lázcsillapítási módszer
6. Hol borogatunk? Csuklón Bokán Törzsön vagy az egész test felületén
7. Fertőző betegség-e az asztma? Igen Nem Néha
8. Mikor jelentkeznek az asztmás rohamok? Fokozott lelki terhelés esetén Fokozott testi terhelés esetén Mindkettő lehet ok
9. Tornázhat-e az asztmás gyerek? Igen Nem Könnyítésekkel igen
10. Ki lehet asztmás? Csak a kövérek Csak a soványak Mindenki
 

Footnotes

 1. ^ A bevezető részek és az egészségnapról szóló tudósítás Gajdó Ágnes, az Értékelés és az Összegzés című fejezet Kristóf László munkája.
 2. ^ A projekt megvalósítói: Stenczinger Csilla igazgató, Fegyver Ilona (az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, földrajz–biológia), Südi Iringó (tánc), Barabási Csilla (fizika–kémia), Kovács Zsigmondné (technika–fizika), Makai Tamásné (magyar), Dudarné Jordán Mária (földrajz–biológia), Kristóf László (matematika–informatika), Leichter Mariann, Lükő Anita, Béres Szabolcs, Plesz Botond, Dimitrov Anett (sportfoglalkozás) tanárok, Baloghné Cseke Ágnes és Bokányi Ildikó, az ÁNTSZ munkatársai, valamint Szendrő Szabolcs (hegymászó) és Groll Nikoletta (pszichológus).