Ki van a tükörben?

Töprengés információs társadalomról és nevelésről

IRODALOM

Bacsák Gábor (2003): Mit jelent valójában „tanulni megtanítani”?, Új Pedagógiai Szemle, 53. 9. sz. 92-102.
Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-mu-Bacsak-Mit.html (2015. 07. 27.)

Baudrillard, J. (2003. 06. 19.): Baudrillard décode „Matrix”. Le Nouvel Observateur. Letöltés: http://web.archive.org/web/20050126054046/http://www.nouvelobs. com/dossiers/p2015/a201937.html (2015. 07. 27.)

Eliot, T. S. (2003): A kultúra meghatározása. Szent István Társulat, Budapest.

Feldmár András (2011): Szabadíts meg a gonosztól! Jaffa Kiadó, Budapest.

Fromm, E. (1994): Birtokolni vagy létezni? Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grant, G. (1998): Memetikus lexikon. 3.2-es verzió. Az Irodalom Visszavág, 4. sz. 70-74. Letöltés: http://www.szabadgondolkodo.hu/ismeretterjesztes/evolucio/memetika/memet... (2015. 07. 12.)

Hanczár Gergely és Blum Szilárd (2010): Tudomány-ezotéria-áltudomány tengely. Underground Kiadó, Budapest.

Heidegger, M. (1992): Mit jelent gondolkodni? In: Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi Kiadó, Budapest. 7-15.

Laing, R. D. (2007): Az élmény politikája. Az édenkert madara. Kairosz Kiadó, Budapest.

Lorenz, K. (1996): Ember voltunk hanyatlása. Cartafilus Kiadó, Budapest.

Moscovici, S. (2002): Társadalom-lélektan – Válogatott tanulmányok. Osiris Kiadó, Budapest.

Oelkers, J. (1998): Nevelésetika. Problémák, paradoxonok és perspektívák. Vince Kiadó, Budapest.

Ollé János (2015. 05. 16.): Trendek az oktatás-informatikában. VII. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest. (videó). Letöltés: https://www.youtube.com/watch?v=jPdG5vU9nVk (2015. 07. 12.)

Szekszárdi Júlia (2012, szerk.): digitalis_de_generacio 2.0. Underground Kiadó, Budapest.

Varga Richárd (2012): Alkosd meg önmagad! In: Szekszárdi Júlia (szerk.) digitalis_de_generacio 2.0. Underground Kiadó, Budapest. 265-269.

Vietorisz Tamás és Z. Karvalics László (2007): „Milliónyi kis tudáskazán” – Az oktatás átalakítása és a fenntartható világba való átmenet. Eszmélet, 3. sz. Letöltés: http://eszmelet.hu/vietorisz_tamas-millionyi-kis-tudaskazan-az-oktatas-a... (2015. 12. 11.)

Watzlawick, P., Weakland, J. H. és Fisch, R. (1990): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest.

Z. Karvalics László (2012): „Digitális beavatottak” egy hiperkonnektív világban. In: Szekszárdi Júlia (szerk.) digitalis_de_generacio 2.0. Underground Kiadó, Budapest. 62-77.