KOMA-melléklet

A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése.

Októberi számunk KOMA-mellékletében folytatjuk az élményközpontú anyanyelvi fejlesztés és az aktív olvasóvá nevelés pályázatok ismertetését, illetve a két pályázat kapcsán kísérletet teszünk annak elemzésére, milyen okok játszanak szerepet a felnövő generációk nyelvi és olvasási kultúrájának elszegényedésében, és választ keresünk arra, hogy milyen lehetőségei vannak az információs korban az iskolának arra, hogy a hagyományos kultúrát ne szoríthassa háttérbe az információs és kommunikációs technikai (IKT) eszközök terjedése.