Szakmatanulás és demokrácia

Vázlat a szakmunkástanulók politikai szocializációjáról