Author

Szerkesztői jegyzet

Lapunk őszi szerkesztőbizottsági ülésén határozott kérés fogalmazódott meg néhány tag részéről, hogy Tanulmány rovatunkat minőségben és formai megfelelésben erősítenünk kell.    

 

A lap egyelőre palackpostaképp működik, nem tudjuk, elér-e valahová, nem tudjuk, olvassák-e, nem tudjuk, számít-e valakinek az, ami a lapba kerül. Pedig igyekszünk, jelen voltunk a lappal több konferencián, a megrendelőink is rendre megkapják a lapot, minden érdeklődőnek szívesen adunk a lapból, ám arról, hogy mindez mit jelent, mit ér, keveset tudunk. Pedig számunkra a lap azon a szerződésen alapulna, melynek a szerzők, az olvasók, a támogató és kiadó szakmai szervezetek, a társlapok, a szakmai közélet párbeszédéből kellene kiformálódnia. Addig minden kétséges és kérdéses. Addig nagyon nehéz jó lapot szerkeszteni, addig a lap olyan, mintha nem is lenne. Addig a szerzők szolgái vagyunk, olyan odaadással, ami csak telik tőlünk, de mindig bennünk a félsz, hogy észreveszik, hogy szóvá teszik, a mi nyomdafestékünk voltaképpen láthatatlan.

Vigasztalhatna bennünket, hogy tudható, a palackposta-lét korántsem különlegesség, sem a szakmánkban, sem a folyóiratok világában, sem a szellemi világban, sőt, még a mindennapi életben sem. Egész világunk siet, türelmetlen, késésben van, abban reménykedik, hogy eljut holnapig, hogy holnap másképp lesz. 

Olykor úgy tűnik, az egész pedagógiai múlt is üvegbe zárva vetődik ki a partra itt is, ott is, de csak azért veszik föl, ha fölveszik, hogy újabb üzeneteket gyömöszöljenek bele.

Várjuk olvasóink visszajelzéseit.

 

Október 16-án délután a szerkesztőség vendégségben volt az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, abból az alkalomból, hogy az 5–6-os számunkba a 25. évfordulóját ünneplő iskola negyedszázados történetét dokumentáló fotókat tettünk. Jelen voltak szerzőink közül is néhányan. A rövid, és eléggé sután sikerült bemutatót (a főszerkesztő, e sorok írója, a lap küldetésének taglalásával volt elfoglalva, és nem a jelen levő eleven szerzők eleven szövegeinek méltatásával) egy beszélgetés követte az Alternatív és Magániskolák Egyesületének néhány jelenlevő képviselőjével és az AKG tanáraival az alternatív iskolák helyzetéről. Ezt a beszélgetést rögzítettük, s a beszámoló remélhetőleg hamarosan az olvasók elé kerül.

Egyúttal jelezni szeretnénk, hogy a szerkesztőség igyekszik útra kelni, hívás nélkül is, így hát természetesen örömmel venné, ha friss számainak bemutatójára meghívást kapna.

 

Takács Géza

 

Következő lapszámunk december elején jelenik meg.