Author

Vállvetve a szabadságért

Tanárok és tanítványok az 1956-os forradalom és szabadságharc idején

ÖSSZEFOGLALÓ

A magyar ’56-ról nem lehet érdemben beszélni az ifjúság szerepének, tevékenységének bemutatása nélkül. Hiszen a szegedi egyetemisták 16 pontja volt az a kis tűz, amivel a pesti műszaki egyetemisták október 23-án lángba borították a fővárost, felkelést robbantva ki, s fegyveres kamaszok meghökkentő számban vannak majd azok soraiban, akik fegyverrel szállnak szembe a szabadságot letipró szovjet hadsereggel. Mi ebben a tanulmányban a fiatalokat tanáraikkal, nevelőikkel együtt vesszük számba, elsősorban a középiskolai korosztályt, erről esett eddig kevesebb szó, hiszen sokszor egy-egy iskola a helyszíne a forradalom eseményeinek, tanárokkal és tanítványaikkal együtt. Ahogy a tanárok közül sokan maguk is, különösen vidéken, a forradalom közszereplőivé, vagy éppen helyi főszereplőivé válnak. Zajlott az élő történelemóra. Tanulmányunkban ennek a drámai, sokszor tragikus történetnek az összefüggéseit szeretnénk megmutatni, felidézve egy-egy jelenetet, érzékeltetve azt a sajátos dinamikát, ami ennek a két társadalmi csoportnak a forradalom alatti mozgását jellemzi. Egészen a végkifejletig, a megtorlásokig.