Új Köznevelés

Felhívás

Az Új Köznevelés átmenetileg az eddig megszokott, nyomtatott változatban nem jelenik meg, azonban a folyóirat korábbi lapszámait, cikkeit továbbra is megtalálhatják oldalunkon, illetve azok papír alapon is megrendelhetőek.

Jó böngészést, olvasást, kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak!

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Aktuális

Aktuális

Author
Interjú dr. Liptai Kálmán rektorral

Sokszor elhangzik az a jó tanács, hogy ne tárgyakat, hanem élményeket gyűjtsünk. Interjúnkban egy olyan nagyszabású vállalkozásról lesz szó, amely tervekből immár a megvalósulás fázisába ért, és segít élménnyé varázsolni azt, amit sokszor csak kötelességnek érzünk: a tanulást. A Komplex Alapprogram kapcsán arról beszélgettünk dr. Liptai Kálmánnal, az Eszterházy Károly Egyetem rektorával, hogy a „Tanulni élmény” mottó jegyében miként tehető örömtelivé a tanulás a 21. század iskolájában.

Legfrissebb számunk

Legfrissebb számunk

Előző számunk

Előző számunk

Author
Interjú a Komplex Alapprogram bevezetéséről Bögös Istvánnal, a ceglédi Várkonyi István Általános Iskola igazgatójával
Author
Interjú Ballagó Zoltánnal, az Egri Tankerületi Központ igazgatójával

Aktuális

Aktuális

Interjú Révész Lászlóval

Révész Lászlóval, a Komplex Alapprogram szakmai vezetőjével a kompetenciafejlesztés fontosságáról, a kooperatív módszerek szélesebb bevezetéséről és a Komplex Alapprogram koncepciójáról, eredményeiről, vállalásairól beszélgettünk.

Author

„A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című európai uniós pályázat legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A Komplex Alapprogram (KAP) tanulástámogató módszertanának, tanulásszervezési megközelítésének (tanítási-tanulási stratégia) központi eleme az elsősorban a tudásban heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban, DFHT). A DFHT-ban a módszerek és eszközök kombinációja lelhető fel egy adott oktatási folyamat megvalósításához rendelve, ahol a fókusz elsősorban a tudásban, másodsorban a szocializáltságban heterogén tanulók csoportokban történő munkájára helyeződik. A pedagógusok elkötelezettsége a tanulók személyiségének és tudásának fejlesztése iránt, valamint meglévő szakmai kompetenciáik alapot teremtenek a végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájának intézményi szintű csökkentéséhez.

Prof. Dr. Kásler Miklós karácsonyi üdvözletében köszöni meg a pedagógusok munkáját

Beköszöntő

Beköszöntő

Hányszor láttunk már a tanórán lopva a telefonjukra pillantó gyerekeket, és hallottuk a tanároktól: „Ne beszélgessetek!”; „Tegyétek el a telefonokat!”

Ugye ismerősek a fenti mondatok?

Hosszú évek óta sok vita folyik arról, milyen irányba haladjon az oktatás, mi kerüljön bele, vagy éppenséggel mit vegyenek ki a Nemzeti alaptantervből. Számtalanszor találkozunk olyan

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Author

Hogyan változott meg a diákok hozzáállása azóta, hogy nincs az iskolában házi feladat? Miért jó, ha a nap kötetlen beszélgetéssel indul? Csorbul-e a tanári kreativitás a készen kapott óravázlatokkal? Milyen haszna van a csoportmunkának? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Vinczéné Sós Tündével, az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettesével, az Életgyakorlat-alapú alprogram egyik kidolgozójával, egy érintett szülővel, Venczelné Tardi Andreával és három kisdiákkal, Bálinttal, Fadett-tel és Flóra Villővel.

Author
A Komplex Alapprogram iskolahálózat és az Élménysuli
Author

Hollóné Bódi Katalint, a Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központjának igazgatóját a képzésekről és a velük kapcsolatos tapasztalatokról kérdeztük.

A mi világunk

A mi világunk

Rólunk

Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.