Új Köznevelés

Következő számunk

Következő különszámunkkal novemberben jelentkezünk, ennek témája a Komplex Alapprogram lesz.

Az Új Köznevelés átmenetileg az eddig megszokott, nyomtatott változatban nem jelenik meg, azonban a folyóirat korábbi lapszámait, cikkeit továbbra is megtalálhatják oldalunkon, illetve azok papír alapon is megrendelhetőek.

Jó böngészést, olvasást, kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak!

Az Új Köznevelés szerkesztősége

Aktuális

Aktuális

Tanulás újratöltve – A tartalomfejlesztés új lehetőségei címmel rendezett szakmai konferenciát az új Nat tervezetét kidolgozó Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport az egri Eszterházy Károly Egyetemen.

Legfrissebb számunk

Legfrissebb számunk

Előző számunk

Előző számunk

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Author

A grafológiát nem régen ismerik el hivatalosan tudományként, de lenyűgöző, hogy rövid története alatt milyen hatékonnyá vált a gyermek- és felnőttírások megfejtésében. Dolgozatomban a kisebb és nagyobb diákok soraiból kiolvasható tulajdonságok megismerésének lehetőségére szeretném felhívni a pedagógusok és más, a gyermekek mentális és lelki fejlődésével foglalkozó szakemberek figyelmét.

Vezetői klubok működtetése – egy alulról jövő kezdeményezés

Szöveg: Barlai Róbertné ügyvivő képviselő, Független Pedagógus Fórum (FPF)
 

Szakmai háttér

Az intézményvezetői munka, bárhonnan szemléljük is, más felkészültséget, más kompetenciákat igényel, mint a heti óraszámát megtartó, a gyermekekkel, fiatalokkal közvetlen kapcsolatban álló pedagógusoké. Az általános vezetés- és szervezetelméletnek

Aktuális

Aktuális

Összeállította: Indri Dániel

Forrás: A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet (Magyar Közlöny, 85. szám, 2018. június 14.)

Színkódok, jelölések, rövidítések:

Az automatizáció lehetséges munkaerőpiaci hatásairól készített hazai kutatást 2016 végén az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet. A kutatás eredményét bemutató tanulmány arról ír, hogy jelenlegi ismereteink szerint 55 szakma automatizálható valamilyen szinten. Hogy egy ilyen megállapítás, de általában a robotizáció ténye mennyiben befolyásolja a pályaválasztást, arról kérdeztünk meg szakértőket.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének köszöntője Esztergomban 2018. augusztus 31-én

Szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat a határon innen és a határon túl! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Erdő Péter bíboros urat, esztergom-budapesti érseket. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a diákokat, pedagógusokat és a szülőket.

Az idők rostáján visszavonhatatlanul követik egymást az évek, benne az évszakok. Ismét lepergett egy önfeledt nyár, és kezdődik egy

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Author

A fenntarthatóságra nevelés leginkább előremutató gyakorlata az Ökoiskola Program, az egész intézményes fenntarthatóságra nevelés. Ennek tudatában az idei évben több mint 150-en nyújtottak be sikeres pályázatot az Ökoiskola címre, mert intézményükben a pedagógiai munka és az intézmény működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság értékének hiteles képviseletén alapul.

Öröm volt az

Author

Miként lehet tavat létesíteni egy városi iskolában? Lehet-e ökoiskolai tevékenység a pályázatírás? Miért fontos, hogy a pedagógusok ne csak tantermi környezetben találkozzanak diákjaikkal? Kérdéseinkre Tóthné Timár-Geng Csilla, a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese, a környezeti nevelés sokoldalú és elismert hazai szakértője válaszolt, aki augusztus végén miniszteri elismerő oklevelet vehetett át a környezeti és fenntarthatóságra nevelés terén elért kiemelkedő pedagógiai munkájáért.

Beköszöntő

Beköszöntő

A mi világunk

A mi világunk

Author

Július 10–11-én a Rogers Személyiségközpontú Alapítvány egyik projektjének tréningjén vettünk reszt. Az ArtPad – Drámával és játékkal a korai iskolaelhagyás ellen című, az Európai Unió Erasmus+ programja keretében megvalósuló projekt célja a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek formális és nemformális oktatási formák iránti elkötelezettségének növelése és ezáltal a korai iskolaelhagyás megelőzése.

Marton Árpád
Régiségbolt

Kedvenc boltom az ószeres,
hol minden holmi tízszeres
áron kerül forgalomba,
mintha mind színarany volna:
vésett neoreneszánsz
zsebóra és vele lánc.
Kristálypohár. Ólom, metszett
– dédanyánknak ó, hogy tetszett –,
szalvéták is számolatlan,
batiszttükrös selyempaplan,
alpakka

Oktatás-nevelés

Oktatás-nevelés

Irodalomterápia-alapú akkreditált továbbképzés pedagógusoknak

Szöveg: Jókainé Molnár Katalin szakmai referens, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI)


Az EKE OFI pedagógiai fejlesztőjeként évek óta részt veszek a 2000-ben alapított, tehetséges középiskolás diákok hátránykompenzációját és esélyteremtését segítő tehetséggondozó, valamint a rá következő években megalakult kollégiumi és a

Rólunk

Új Köznevelés

Főszerkesztő:
Indri Dániel Janisz

Megrendelés/hirdetés:
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
E-mail: kozneveles@ofi.hu

Az Új Köznevelés lapszámait minden iskola egy példányban ingyenesen megkapja. További példányszámok, illetve egyéb megrendelés esetén egy lapszám ára 600 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.
Készül 5000 példányban.